EMNER

Landsbyråd fik forretningsudvalg

HIRTSHALS: Der er nu valgt et forretningsudvalg for Landsbyrådet for Hirtshals Kommune. Startskuddet for Landsbyrådet var i 1998, hvor ideen var at sikre landsbyerne og landddistrikterne en gunstig udvikling med initiativer fra lokale beboere. Initiativet blev modtaget særdeles positivt i kommunens landsbyer, der hver især har vist stor interesse for at udvikle og forbedre forholdene i landsbyerne. Nu har byrådet godkendt en forretningsorden samtidig med at der er valgt et forretningsudvalg. Kaj Poulsen, Horne er formand, Kjeld Larsen, Tversted næstformand og Hans Nicolaisen, Vidstrup er menigt medlem. Forretningsudvalget har lynhurtigt besluttet, at man ønsker at gøre brug af muligheden for, at Plan- og udviklingssektionen varetager sekretærfunktionen i samrbejde med Kai Poulsen.schib