Lokalpolitik

Landsbyråd på vej til at blive født

INDFLYDELSE Små byer høres om nyt råd i denne uge

STØVRING:Når denne uge er ovre kommer det formentlig kun til at kræve ganske lidt jordemoder-hjælp fra byrådets side inden Støvring Kommune har fået født sit første landsbyråd. For et halvt års tid siden blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af otte borgerforeninger samt to repræsentanter for kommunen. Opgaven var at formulere, hvordan sådan et landsbyråd skal fungere i praksis. Og det er netop det, som nu lægges frem for de landsby-områder, der berøres af planerne. - Det er ikke store midler, landsbyrådet får at gøre med: 100.000 kroner. Men det er en rigtig god ting som modvægt til sammenlægninger og centralisering, som man hører mest om. Det her lægger indflydelse og medbestemmelse ud i lokalsamfundene, og det er muligt, at man senere vil udbygge landsbyrådet og give det endnu mere indflydelse. Det har jeg i hvert fald personligt en ambition om, siger Børne- Kulturudvalgets formand, Peder Christensen (V). De største byer deltager ikke i projektet. Det gælder Støvring, Suldrup og Øster Hornum. Oplægget til resten lyder kort fortalt på, at 50 procent af de 100.000 kroner, der er sat på budgettet i år og næste år, gives til borgerforeningerne efter størrelse. Resten af pengene kan landsbyernes beboere søge om til alle mulige ting, dog ikke løbende arrangementer. Undervejs har arbejdsgruppen hørt på erfaringer fra Aars og Arden Kommuner, hvor man allerede har fået landsbyråd. I aften mandag starter møderækken i Sørup Forsamlingshus, hvor borgerforeningerne i Sørup og Guldbæk er værter. Tirsdag er det de lokale i Kirketerp-området, der skal høre udvalgets forslag og er velkomne til at kommentere det, når det er borgerforeningerne i Veggerby Sogn, Byrsted og Hjedsbæk. Onsdag modtager Sønderup samt Aarestrup og Omegns borgerforeninger folk i Sønderup Forsamlingshus, og torsdag rundes møderne af i Gravlev Forsamlingssal, hvor landsbyens lokale får besøg af naboerne i Oplev og Omegns Landsbyforening. Til hvert møde deltager Børne- Kulturforvaltningens leder Ulla Agerskov, Kjeld Walsted samt forskellige lokalpolitikere. Børne- Kulturudvalget håber at arbejdsgruppen kan komme med en færdig indstilling i løbet af november. Så kan det behandles i udvalget i november og forelægges byrådet i december, hvor det efter alt at dømme vedtages. Alle lokalpolitikerne bakker nemlig op bag ideen. - Landsbyrådet når næppe at bruge ret mange penge i år, hvor der er 100.000 kroner sat af på budgettet ligesom næste år. Så rådet får en pæn sum penge at starte med, siger Peder Christensen.