Lokalpolitik

Landsbyråd udvisker de gamle grænser

Sammenhold og en kamp for ikke at ende på et sidespor er blandt de vigtigste elementer i landsbyrådet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

foto: grete dahl

REBILD:Formanden for landsbyrådet i Rebild kommune John E. Sørensen har kun positivt at sige om rådets arbejde det første år. - Vi er kommet langt med at udviske de gamle kommunegrænser. Dem kan vi ikke bruge til noget. Nu er det Rebild Kommune, det gælder. Det er en af landbyrådets fornemmeste opgaver. Nu er fællesskabet blevet større, og vi er der for hele kommunen, siger John E. Sørensen. Tilbage i november 2005 blev de første følere lagt ud, da landsbyfolk fra Nørager, Skørping og Støvring satte hinanden stævne for at lave et oplæg til politikerne om fremtidens landsbysamarbejde. En arbejdsgruppe puslede med en række idéer til, hvordan et landsbyråd for hele rebild Kommune kunne se ud. De store briller på Rådet blev sammensat, og John E. Sørensen blev valgt som formand. - Jeg har kun positivt at sige om rådets arbejde det første år. Samarbejdet har fungeret godt, og vi møder stor opbakning. - Det er fantastisk, at ni mennesker, der ikke kender hinanden kan falder så godt i hak og arbejde konstruktivt med helheden for øje, siger John E. Sørensen, der var spændt på, hvordan de forskellige medlemmer af bestyrelsen ville reagere, når ansøgninger om del i landdistriktsmidlerne skulle fordeles. - Alle har haft de store briller på. Ingen har kæret sig mere om projekter fra deres eget område, men fokuseret på helheden, konstaterer formanden med tilfredshed. Synlighed er vigtigt En af de store opgave har været at gøre rådet synligt for borgerne. - Vi har forsøgt at gøre os selv kendt i kommunens landdistrikter, siger John E: Sørensen, der mener, at der stadig er et stykke arbejde at gøre i den retning. Rådet har netop udsendt en folder i landdistrikterne, der skal fortælle landsbyboerne i kommunen lidt om rådets arbejde. Mere aktive landsbyer - Men vi skal stadig blive bedre. Landsbyerne skal blive mere aktive, og det er langt hen ad vejen vores ansvar. Jeg tror ikke, at alle i landsbyerne er helt fortrolige med, hvad vi er for nogle, siger formanden. En anden stor opgave har været at fordele landdistriktsmidlerne. En opgave landsbyrådet har overtaget fra kommunen. - Jeg tror, at det gør en kolossal forskel, at det nu er landsbyrådet, der fordeler midlerne. Vi har et rigtig godt kendskab til de nærområder, hvor pengene skal bruges, siger John E. Sørensen, der mener, at kommunen vil have et mere administrativt forhold til de projekter, de skulle uddele støttekroner til. - Vi er bedre - Vi mener, at vi er bedre til den opgave. Vi kan bedre vurdere projekterne og for eksempel forsvare at tildele et område forholdsvis mange penge, hvis vi finder, at projekterne i det område er mere interessante eller gavnlige, siger John E. Sørensen. At landbyrådet har haft betydning for landdistrikterne skal ikke blot gøres op i penge. - Rådet har været med til at knytte Rebild Kommune tættere sammen. Vi har været med til at sikre, at de små landsbyer ikke har følt sig skubbet ud på sidelinjen. Samle trådene Også ansættelsen af en landdistriktskoordinator Pia Bonde tidligere på året har haft stor betydning. Det har givet os mulighed for at komme ud i landsbyerne og hjælpe med at få samlet op på deres idéer og tanker. hun har hjulpet med at samle trådene og gøre det klart for landsbyerne, hvad der skal til for at omsætte deres ønsker til virkelighed, siger John E. Sørensen. Kun glemt én gang Formanden roser Rebild kommune for samarbejdet. Bortset fra sagen om valgsteder, hvor rådet ikke blev hørt inden halvdelen af kommunens valgsteder blev sløjfet, mener John E. Sørensen, at samarbejdet kører godt. - Den slags sker, men generelt er jeg positivt overrasket over, hvor godt den nye kommune fungere. Stor ros til medarbejderne, der virkelig er blevet trukket store veksler på. Vi er godt stillet sammenlignet med mange andre steder, siger John E. Sørensen. Store opgaver venter Landsbyrådet har holdt otte-ni møder i 2007, og der bliver flere i 2008. Flere større opgaver trænger sig på. - Vi vil gerne lave en fælles internetportal for landsbyerne i Rebild kommune. Vi skal have taget hul på arbejdet med en ny landdistriktspolitik i Rebild Kommune som vi får mulighed for at påvirke, og så har vi planer om at invitere politikerne med til et arrangement, hvor vi vil vise, hvad nogle af pengene er gået til, siger John E. Sørensen. Tilfredsstillelse Landsbyrådets første år har været en succes. John E. Sørensen har også personligt fået noget ud af, at sidde for bordenden i rådet. - hvis ikke jeg følte en tilfredsstillelse ved det her, så gjorde jeg det ikke. Men jeg er nysgerrig, og vil gerne sidde der, hvor der sker noget spændende. Derfor er jeg utrolig privilegeret, at jeg får lov til at sidde for bordenden i det her arbejde, siger John E. Sørensen, der befinder sig rigtig godt blandt andre landbymennesker med idéer, tanker og visioner. - Det finder jeg meget interessant, siger formanden.