EMNER

Landsbyråd vil have cykelsti

} TRAFIK: Landsbyrådet i Døstrup ønsker trafikforholdene forbedret for de svage trafikanter. Derfor har rådet henvendt sig til teknisk udvalg med et ønske dels om en cykelsti og dels om opretning og anlæg af nye fortove. Cykelstien ønskes etableret langs Døstrupvej på strækningen mellem Døstrup og tunnelen ved omfartsvejen. Opretning af fortove bør foretages i hele byen, og nye fortove kan med held anlægges i den sydlige del af Døstrup, mener Landsbyrådet. Forslagene har været drøftet på et møde med teknisk udvalg, men konklusionen er, at cykelstien i hvert fald ikke nyder høj prioritet. Andre steder i kommunen er cykelstier mindst lige så påkrævet. - Vi har jo heller ikke uanede midler til rådighed. Derfor tvivler jeg på, at vi kan få råd til nye fortove. Muligvis kan renovering af nogle af de eksisterende komme på tale, siger udvalgsformand Preben Christensen.