Lokalpolitik

Landsbyrådet: Borgerne skal inddrages

Mangelfuld beslutningsproces giver langsigtede frustrationer, mener landsbyråd

LØKKEN-VRÅ:Temperaturen steg et par grader i mødelokalet da Landsbyrådet forleden holdt møde og også drøftede kommunalreformen. På mødet vedtog Landsbyrådet en udtalelse om den politiske beslutningsproces forud for kommunesammenlægningerne. - Afgørelsen er så langtrækkende og grundlæggende vigtig for hver enkelt borger, at den ikke kan forbeholdes de få. Landsbyrådet opfordrer politikerne til brede beslutningsprocessen ud: Sørge for et højt informationsniveau og åbenhed i overvejelserne, lyder opfordringen fra Landsbyrådet. Lydhørhed og dialog Landsbyrådet vil have borgermøder, politisk lydhørhed og dialog. - Borgernes forudsætningsniveau skal være på højde med politikernes, og borgernes indflydelse på afgørelsen skal sikres ad alle tænkelige demokratiske kanaler, mener Landsbyrådet. - Rådet ser med bekymring på de langsigtede frustrationer, som en mangelfuld beslutningsproces kan efterlade i lokalsamfundene, hvor man i den grad ønsker at få indflydelse, men hvor man fornemmer, at de få har erobret processen, oplyser Landsbyrådets formand, Jan Glenstrup. Ifølge Jan Glenstrup er der en del initiativer i gang for at få den demokratiske proces op i omdrejninger, og Landsbyrådet opfordrer til at man i lokalsamfundene kobler sig på disse processer.