EMNER

Landsbyrådet samles i januar

AALESTRUP:I slutningen af januar, helt præcist den 27., indkalder Landsbyrådet i Aalestrup Kommune til ordinær generalforsamling. Det foregår i den gamle skole i Østerbølle, og beboerne i samtlige otte landsogne i kommunen med stemmeret til kommunalvalg har mulighed for at stille forslag og har stemmeret på generalforsamlingen. Forslag bedes fremsendt til formand Sten Søndergaard, Tollestrup, senest 1. januar. De enkelte sognes repræsentanter vil blive valgt lokalt i løbet af februar måned. Landsbyrådet gør iøvrigt opmærksom på, at man råder over en mindre pulje, hvorfra der kan uddeles midler til formål i de respektive landsogne i kommunen. Såvel foreninger som enkeltpersoner kan søge - men der lægges vægt på, at formålet tilgodeser landsbyerne bredest muligt. Ansøgninger til puljen kan sendes til finansieringsgruppen ved Bente Mikkelsen i Knudstrup.