Landsbyrådets penge i arbejde

EMNER 29. september 2002 08:00

ARDEN: 15 ansøgninger og samlede ønsker for 165.000 kroner. Plus det løse i skikkelse af to ansøgninger uden beløb på. Sådan lød dette halvårs fordelingsopgave for Landsbyrådet i Arden, som i vanlig fordragelighed snakkede til rette om syv støtteværdige lokalinitiativer. - Mødet forløber vitterligt helt uden skærmydsler, selv om vi jo faktisk sidder 10 mennesker fra syv borgerforeninger og de tre grupper i byrådet og skal fordele en pulje, der ikke tilnærmelsesvis slår til i forhold til ønskerne, fortæller rådets formand, Arne Nielsen, der repræsenterer Rold Bylaug. Han glæder sig over de lokale ideer, Landsbyrådet med sin kontante støtte er med til at føre ud i livet. - Se bare, hvor flot et anlæg man har fået ud af Storkedammen i Rostrup, roser han. Landsbyrådet havde en pulje på 50.000 eller mindre end en tredjedel end summen af ønsker at gøre gavn med. Til marts agter rådet derfor at fordele hele årspuljen på 100.000 kroner på én gang. Efterårets fordelingsrunde satte påny forskønnelse, muligheden for samvær og legefaciliteter højt på dagsordenen. Dagplejerne i Øster Doense vil gerne forny og forbedre den slidte legeplads på den gamle sportsplads. Indkøbe for 10.000 kroner gynger, vipper, klatrerør, borde og bænke. Og det får man. Samme beløb ryger til Vebbestrup. For midler fra Landsbyrådet etablerede lokale dagplejere og andre borgere i fjor en lokal legeplads på den kommunaltejede jord for enden af Bøgegade og Birkegade. Ved fælles anstrengelse og frivillig arbejdskraft fik man gynger, rutchebane, en lille boldbane, borde, bænke og forskellige legeredskaber opstillet. Nu har borgerne fået lyst til at udvide hyggen over en overdækket grillplads. Det får man via tilskud på 10.000 ud af de 15.000 ønskede kroner. Borde og bænke får baneudvalget bag etablering af Valsgaard Byskov ligeledes penge til at købe ind for. Nemlig 4000 kroner. Lejrskolen Laaenhus får 8500 kroner til indkøb af udendørs gruppeborde - 4300 kroner færre end ansøgt. Borgerforeningen i Stinesminde havde bedt om tilskud på 3500 kroner til indkøb af forsamlingstelt. Det ønske opfyldes. I lighed med de 2000 kroner, der sendes af sted til Skørpingvejens Beboerforening i Astrup. Her vil man hegne legepladsen ind. Endelig har Houtved Beboerforening indrettet en banevogn på det lokale anlæg. Takket været et tilskud på 12.000 kronere fra Landsbyrådet får man nu råd til at installere strøm i landsbyens samlingssted. Houtved Beboerforening havde søgt om 15.000, men kan - i lighed med de øvrige modtagere - bruge håndsrækningen fra Landsbyrådet som afsæt til at søge yderligere støtte via de særlige Leader Plus midler.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...