Lokalpolitik

Landsbysamfundets sidste chance

BYGNINGER:Til Folketingets politiske partier. Ingen har hidtil interesseret sig for de titusinder af tomme bygninger, der i dag står i vore landsbyer og landdistrikter. Det vil være fornuftigt at sætte fokus på disse bygninger. Mange udgør store erhvervs-mæssige, turistmæssige og boligmæssige ressourcer, der ikke alene kan komme landsby-samfundene, men hele vort samfund til gode, sikre et Danmark i en bedre balance. Men der er også bygninger, der er så dårlige, at de hurtigst muligt bør nedrives, hvis vi i de kommende år skal undgå ruiner i vore landsbyer og landdistrikter. Det er først og fremmest strukturændringer i landbrugserhvervet, der har skabt de mange tomme bygninger, og alt tyder på, at der i de kommende år kommer endnu flere. Et kvalificeret skøn er, at der i dag er ca. 65 millioner tomme kvadratmeter eller mere end 60 tusinde ubenyttede bygninger på landet. Mange af disse ubenyttede bygninger er heldigvis i så god en stand og bygget af så gode materialer, at de er oplagte rammer for iværksættere, håndværk, småindustri, kontorer, lager osv. Mange landsbysamfund har i dag bredbåndsnet, så hjemmearbejdspladser og firmaer på landet har helt de samme IT-muligheder som i byerne. Lovgivningen giver også mulighed for indretning af ferieboliger i de tiloversblevne bygninger. Ferieboliger, der må lejes ud hele året. Mange af disse ferieboliger vil komme til at ligge i naturskønne og idylliske omgivelser, nær ved skov og strand. De vil give nye muligheder for aktive ferieformer, som f. eks. cykelturisme, lystfiskeri, golfferie, naturcamping m. v. Turistsæsonen kan hermed forlænges og turismen i yderområderne styrkes. Lovgivningen tillader også etablering af flere helårsboliger i de tiloversblevne bygninger på landet, f. eks. i de store stuehuse, der ved gårdsammenlægninger ofte bliver ledige. Mange børnefamilier er i dag interesseret i at flytte på landet for at få en ”blødere velfærdstilværelse” med dyr og natur, rolige og overskuelige omgivelser og med ønsket om at være med i et lokale fællesskab. For at få liv i de brugbare bygninger og for at få de ubrugelige fjernet, er det helt afgørende at få en positiv kontakt til ejerne. Sammen med ejeren kan for eksempel lokale erhvervsråd forestå en registrering af bygningernes størrelse, egnethed, evt. leje- eller købspris osv. Disse oplysninger kan samles på erhvervsrådets hjemmeside. Interesserede købere eller lejere kan så på hjemmesiden finde alle relevante oplysninger. Ligeledes er en registrering af de nedrivningsmodne bygninger vigtig. Nedknusningsfirmaer kan så organisere nedrivningen og genbruget af bygningsmaterialerne. Uden tvivl er udnyttelsen af de tomme bygninger på landet landsbysamfundenes store chance for vækst og udvikling. Lykkes det at sætte denne positiv proces i gang, og vil kreditforeningerne være mere positive (end den nuværende 60 procent långivning), vil det også være et afgørende signal til de nye storkommuner om at bevare den offentlige service på landet med skole, børnehave, dagpleje, ældrepleje, foreninger. m. v. Men regering og Folketing må komme den gode sag til hjælp, evt. på baggrund af en landsbydebat i Folketinget. Byerne har de sidste årtier fået milliarder i byfornyelse. Nu er det landsbysamfundene, der må sikres en fremtid.