EMNER

Landsbytorv tager form

BØRGLUM:Udvalget for byforskønnelse i Børglum er nået et skridt længere på vejen mod at få forvandlet den ikke særligt skønne plads ved Børglum Gl. Skole til et landsbytorv. Skitseprojektet for Børglum Torv er udarbejdet af arkitekt Jørgen Ussing, Løkken, har været forelagt kulturudvalget, der har sagt god for at det kommunalt ejede areal anvendes til formålet. Godkendelsen er dog betinget af, at den fremtidige drift og vedligeholdelse af torvet ikke medføre udgifter for kommunen. Desuden skal der laves en lokalplan for området. Hovedidéen med projektet er at give hele området ved den gamle skole en grøn karakter, men dele det op i fem afsnit: p-pladsen, den grønne plads, rulleskøjtebanen, naturlegepladsen og opholdspladsen. P-pladsen bliver noget mindre end i dag, for op imod halvdelen inddrages til den grønne plads, der kommer til at ligge på den grusbelagte del af den gamle skolegård. Pladsen indrammes med lave buske og beplantes eventuelt med en række højstammede træer. Der bliver fire åbninger til det grønne areal, der indrettes som opholds- og legeareal. På den anden side af skolebygningen skal en ny asfalt-tæppebelægning gøre pladsen velegnet til rulleskøjtebane, loppemarked, grillplads m.m., og det nuværende grønne areal suppleres med yderligere beplantning og bruges som naturlegeplads. Ud mod vejkrydset kan der desuden etableres en lille opholdsplads med et par bænke omkring mindestenen for befrielsen. Hele herligheden er, ligesom de mange andre landsbyprojekter i kommunen i øjeblikket, helt afhængigt af, at der kan skrabes penge sammen til det. Hvis landsbytorvet i Børglum skal udføres i sin helhed, kommer det til at koste 284.000 kr. plus moms at anlægge. Udvalget for byforskønnelse i Børglum søger via Landsbyrådet om penge fra Leader+-puljen og Landdistriktspuljen, oplyser Jørgen Ussing, der netop er ved at sende ansøgningen afsted på udvalgets vegne. I næste måned holdes der møde om fordelingen af Leader+-pengene, så arbejdsgrupperne i de enkelte byer skal ikke vente længe på at få at vide, om deres projekt kan føres ud i livet.