Landsforrædderi

Akkari og Laban anførte en flok landsforrædere rundt i Mellemøsten

og som bekendt blev følgen, at danske flag og ambassader brændte. Ydermere et eksporttab i milliardklassen som følge af boykotten og flere hundrede medarbejdere blev afskediget. Domstolene skal nu afgøre om der er tale om landsskadelig virksomhed, og integrationsminister Rikke Hvilshøj udtaler: "Jeg synes ikke, at det er særlig flatterende, som en række imamer har rejst rundt og gjort". Mildest talt, Rikke Hvilshøj! En lignende opførsel i Saudi Arabien vil næppe medføre en tur i skammekrogen. Juraen definerer vel "landsskadelig" på én måde, men i praksis har det i høj grad været til skade for landet, at imamer med følge rejste ud. Hans JensenDanmarksgade 4, 9000 Aalborg