Lokalpolitik

Landsplanredegørelse

Det er staten, der i en landsplanredegørelse afstikker de overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning. Derefter er det kommunernes opgave at oversætte retningslinjerne til en konkret planlægning. Miljøministeren skal i hver valgperiode fremlægge en ny landsplanredegørelse. Gennem planloven kan miljøministeren gør indsigelse mod en kommuneplan, der strider mod nationale og regionale interesser.