Landspolitik i Frydenstrand-huse Sprængstof: SF vil friholde grund ved kysten for byggeri

FREDERIKSHAVN:Går det som et flertal i plan- og miljudvalget vil, så får Frederikshavn nye byggegrunde med havudsigt, beliggende bare et stenkast fra vandet. Plan- og miljøudvalget vil give tilladelse til at udstykke Hotel Frydenstrand-grunden til boliger. SFs Paul Rode Andersen er imod - og måske får han uventet hjælp fra miljøminister Hans Chr. Schmidt (V). Men kun måske. Planerne om byggeri af boliger på Frydenstrand-grunden rammer ned i en sprængfarlig miljødiskussion om beskyttelse af vore kystområder. Miljøministeren er blevet voldsomt kritiseret for at give for mange dispensationer fra den den ny, udvidede strandbeskyttelselslinje 300 meter fra kysten. Hele Frydenstrand-grunden ligger inden for 300 meter grænsen, og derfor skal miljøministeren give tilladelse, hvis der skal bygges boliger på grunden. Den tilladelse vurderer teknisk forvaltning, at der er mulighed for at opnå. Men nu siger Hans Chr. Schmidt, at han vil føre en restriktiv linje med dispensationer fra strandbeskyttelseslinjen. I et debatindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten fastslår han, at han kun vil give dispensation under særlige forhold. De særlige forhold er : som led i en afgrænset byafrunding, bag eksisterende bebyggelse, som udfyldning af huller i en husrække og ved havne. I dag henligger Frydenstrand-grunden som en grøn, vildtvoksende oase mellem Nordre Skanse og HP-Huses nybyggeri ved Kragholmen. Paul Rode Andersen: - Vi skal respektere strandbyggelinjen og bevare Frydenstrand-grunden som bynært, rekreativt område. Med det nuværende boligoverskud i Frederikshavn vil det være vanvittigt at udstykke endnu mere. Der er allerede fremskredne planer om udsigtgrunde ved Kilden og ved skicentret. Vi har i forvejen en forfejlet boligpolitik, og vi skal som planlægningsmyndighed se på, hvad der er behov for at udstykke. Alternativet, opførelse af et hotel på grunden, tror han ikke er realistisk. Men muligheden foreligger, for der er ingen planmæssige hindringer for at bygge hotel. Fordi området var udlagt til hotelbyggeri, inden de nye strandbeskyttelseslinjer trådte i kraft. Formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S), mener, at grunde med havudsigt og beliggenhed ved vandet - med lidt tålmodighed - nok skal blive solgt. Den alternative byggemulighed, et hotel, mener han ingen har interesse i. - Der er jo stor overkapacitet af hoteller i byen. Frydenstrandgrunden er på 20.000 kvadratmeter. Det gamle Hotel Frydentrand blev revet ned i 80erne efter at have stået tomt i flere år. Nu vil Stena gerne realisere grunden.