Lokalpolitik

Landspolitisk S-felttog i kommunerne

Efter S-kongressen i Aalborg står det lysende klart, at S har igangsat et velkoordineret felttog

, der skal sprede det falske budskab, at regeringen vil bombe velfærden tilbage til stenalderen. Anledningen er kommunernes budgetlægning for 2007, hvor der - indrømmet - er problemer med at få budgettet til at hænge sammen en del steder i landet. Midt i den komplicerede billede og morads af iblandet S-kampagne er det vigtigt at skille skæg fra snot. For det første er der samlet set ikke skåret ned på den kommunale økonomi til borgernær service. Tværtimod har regeringen med kommuneaftalen og finanslovsforslaget for 2007 tilført yderligere midler til skoler, børnepasning og ældre. Disse penge kommer oveni de mange milliarder, som i forvejen er tilført siden 2001. For det andet er der en række kommuner, som har mistet penge ved den omfordeling, som er sket med den vedtagne finansierings- og udligningsreform. Andre kommuner har fået tilført midler, men dem hører vi ikke så meget til. Jeg har forståelse for, at budgetlægninger er vanskelig der hvor udligningsreformen fjernet statslige midler. Men omfordelingen er sket ud fra det højere mål, at der skal skabes grundlag for mere rimelige og ligelige rammer for en god borgernær service overalt i Danmark. Det er ikke udtryk for nedskæring, men en mere retfærdig kommunal økonomi og solidaritet til gavn for de pressede kommuner. For det tredje er det naturligt at kommuner prioriterer forskelligt. Når man sammenlægger kommuner skal der findes et fælles serviceniveau. Hvis man valgte højeste fællesnævner på alle områder ville den samlede offentlige økonomi løbe løbsk. Derfor må vi alle bakke op om de kommunalpolitikere, der er valgt til at gennemføre denne vigtige prioritering. For det fjerde er det bemærkelsesværdigt, hvordan S-borgmestrene i fx. København og Århus, der begge har en fortid som folketingsmedlemmer, villigt har stillet sig til rådighed for den landsdækkende velfærdsoffensiv. Når man kigger nærmere på Århus vil man dog finde ud af, at her har man hidtil brugt flere penge, end man har råd til. Sådan er det også mange andre steder. Derfor må kagen nu skæres til. Og det gør naturligvis ondt, men løsningen er ikke at lette låget på statskassen. Det er ufatteligt - og skadeligt for det kommunale selvstyre - at man vil tørre et lokalt forankret budgetproblem af på regeringen.