Retspleje

Landsret: Brixtofte må offentliggøre retsbøger

KØBENHAVN:Der blev skrevet retshistorie, da Østre Landsret fredag afgjorde, at Farums eks-borgmester Peter Brixtofte må offentliggøre retsbøgerne i de byretssager, han er involveret i. Han har længe og ofte sagt, at pressens referater er ensidige og gengiver vidneudsagn fejlagtigt. Som landsretten kunne heller ikke byretten kunne finde lovhjemmel til at nægte Brixtofte offentliggørelse af retsbogen. - Mig bekendt er det aldrig sket før, at en anklaget vil offentliggøre retsreferaterne. Så det må betegnes som en nyskabelse, sagde statsadvokat Henning Thiesen efter byrettens afgørelse. Han kærede dengang kendelsen på stedet, men fik altså ikke medhold i landsretten. Peter Brixtofte siger til Ritzau, at han er meget glad på retsbevidsthedens vegne over landsrettens stadfæstelse. Han bebuder, at han blandt andet vil bruge retsreferaterne til at slæbe journalist Morten Pihl, der dækker sagen for Jyllands-Posten, og som var en af de to B.T.-journalister, der i sin tid afslørede sagen om Peter Brixtofte, i retten for partisk og fordrejet dækning af retssagen. Sag mod journalist Peter Brixtofte mener, at Morten Pihl har brudt retsplejelovens paragraf 1017 ved at undlade at referere vidner, der i retten talte til Brixtoftes fordel, ved ikke objektiv og illoyal journalistik og ved usande postulater. - Nu er der blevet den store mulighed for at få sammenlignet de misvisende referater med, hvad der egentlig er foregået med henblik på, at der kan indledes en straffesag mod Morten Pihl, siger Peter Brixtofte. Han overvejer at offentliggøre retsreferaterne på en hjemmeside og udlevere dem til interesserede mod et gebyr for fotokopiering. /ritzau/