Retspleje

Landsret skal vurdere dom om sexchikane

FREDERIKSHAVN:Vestre Landsret skal afgøre, om en officer i Søværnet sexchikanerede to kvindelige konstabler og verbalt krænkede en mandlig værnepligtig i Søværnet under en animeret togafest på et inspektionsskib. Retten i Frederikshavn fandt det bevist, at officeren havde været for rundhåndet med kys og klap. Derved udviste officeren "kønskrænkende adfærd" og gjorde sig skyldig i pligtforsømmelse. Men på grund af omstændighederne blev sanktionen den militære straffelovs mildeste: en irettesættelse. Dommer Mogens Pedersen lagde vægt på, at krænkelserne fandt sted netop ved en togafest, hvor deltagerne, blandt dem skibets kaptajn, deltog afklædte, blot indhyllet i et lagen. Den dømtes forsvarer, Claus Rehl, kræver frifindelse i landsretten. - Afgørelsen i retten i Frederikshavn har ikke meget med jura at gøre, siger han. - Dommeren må have glemt den vigtige detalje, at den dømte slet ikke har en almindelig militær baggrund. Derfor praktiserede han blot den omgangsform, som han var vant til i selskabelig sammenhæng med kindkys og kram. (Officeren deltog i togtet med specielle arbejdsopgaver, red.) - Der var, siger forsvareren, ikke nogen, der gjorde ham opmærksom på, at hans adfærd ikke var god tone i Søværnet. Det var først et par dage efter den famøse togafest, at skibets chef og næstkommanderende tog affære. Måden det skete på er et andet af forsvarerens angrebspunkter. De kvindelige besætningsmedlemmer blev nemlig indkaldt til i samlet flok at fortælle kaptajn og næstkommanderende, hvad den senere dømte officer havde foretaget sig under festen. Da var den anklagede officer fragået tjeneste og med fly på vej hjem. - Ledelsen på skibet har pligt til at varetage begge parters interesse, siger forsvarer Claus Rehl. - Alligevel fik den anklagede først langt senere lejlighed til at komme med sin version. Fordi kaptajnen og chefen for Søværnets 1. eskadre havde travlt med at slippe af sagen, mener Claus Rehl. Han er ud fra det, der bagefter skete, overbevist om, at sagen stod til afgørelse med en reprimande. Men en eller anden i Forsvarskommandoen foranledigede, at kys og klap bagi og et frimodigt sprogbrug om en mandlig underordnets manglende seksuelle gejst endte i byretten. Sagen har allerede fået betydelige konsekvenser for den dømte. Han er blevet forflyttet og har fået en mundtlig påtale. Ved at anke dommen i byretten risikerer han skærpet straf, for anklageren, auditør Bjarne Bak, siger, at der bliver indgivet kontraanke.