Retspleje

Landsretten afviste pengekrav for en nedlagt overkørsel

Lodsejer må bide i det sure æble

JERUP:Bjarne Steen Persson, der driver firmaet Oversøiske Skibsreparationer fra en landejendom i Jerup, får ikke mere i erstatning efter Nordjyske Jernbaner i 2002 nedlagde en overkørsel mellem to stykker jord på ejendommen. Vestre Landsret har netop frifundet Trafikministeriet for at betaleyderligere erstatning, og ministeriet skal heller ikke betale, hvis der senere kommer et krav fra myndighederne om, at den blinde vej, der er tilbage efter lukningen, skal fjernes. Nordjyske Jernbaner, der driver Skagens-banen nedlagde i alt fem overkørsler i området og lavede en ny overkørsel ved den offentlige Napstjertvej. Beslutningen blev truffet af både økonomiske og trafikmæssige årsager. Det koster ca. 25.000 kroner om året at vedligeholde en overkørsel. Bjarne Steen Persson fik tilkendt 9.000 kroner i erstatning, fordi han fik en længere vej til det jordstykke, der ligger på den anden siden af jernbanen. Men han krævede over for Taksationskommissionen 1.4 mill. kroner, blandt andet som følge af væsentlige dårlige trafikforbindelser til og fra ejendommen. Det blev afvist, hvorefter han anlagde sagen ved domstolene. En syns-og skønsmand har vurderet, at ejendommen er faldet 50.000 kr. i værdi på grund af den længere afstand til offentlig vej. Herefter krævede Bjarne Steen Persson 50.000 kr. i erstatning, samt anerkendelse af, at Trafikministeriet skulle betale udgifterne, hvis han en dag blev pålagt at fjerne den blinde stump vej på ejendommen. Han forklarede i retten, at vejen er belagt med knuste asbestplader, og at han ved sin virksomhed i Hirtshals er blevet pålagt at fjerne en tilsvarende belægning. Men landsretten finder, at ændringen i overkørslen ikke har givet ejeren så store ulemper, at han har krav på yderligere erstatning. Bjarne Steen Persson betale sagens omkostninger med 15.000 kroner.