Arentsminde

Landvindingslaug har styr på økonomien

ARENTSMINDE: Landvindingslauget Ulvedybets Randarealer har haft et særdeles roligt år, kunne laugets formand Per Jørgensen fortælle i sin beretning på generalforsamlingen i Arentsminde Cafeteria. På grund af et forholdsvis tørt år har de pumpede vandmængder ikke været så store, men alligevel blev den samlede omkostning til el 72.000 kr. Elforbruget er en af de væsentlige omkostninger for landvindingslauget. Formanden berettede ligeledes om, at Ulvedybets Randarealer har solgt et stykke jord, svarende til en hektar. Det fremgik desuden af beretningen, at lauget vil nedsætte bidragene med 20 procent, således at de samlede bidrag falder fra 191.000 til 153.000. Denne nedsættelse skyldes laugets gode økonomi. Kasserer Asger Møller Madsen fremlagde regnskabet, der viser et overskud på cirka 7000 kr. Af balancen fremgår desuden, at det er et særdeles økonomisk velfunderet laug, idet der er en egenkapital på 471.000 kr. To bestyrelsesmedlemmer, Asger Møller Madsen og Jesper Clausen, var på valg. Asger Møller Madsen modtog genvalg, hvilket Jesper Clausen ikke ønskede. I stedet valgtes Per Ole Nielsen.Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Per Jørgensen fortsætter som formand. Anton Dam Andersen, Asger Møller Madsen og Knud Kjærgaard forbliver ligeledes på posterne, som henholdsvis næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen består desuden af Per Ole Nielsen, Hans Jepsen og Lars Jørgen Larsen. Sidstnævnte sidder som repræsentant for Birkelse Søenges landvindingslaug, som Ulvedybets Randarealer pumper for. jd