Lokalpolitik

Landzone til byggegrunde

Byrådet i Frederikshavn Kommune har netop besluttet at sende lokalplanen for et lille område i en landzone i Skagen i høring med henblik på at gøre det til byzone.

Det drejer sig om et 14.000 kvadratmeter stort område imellem Poul Eeg Camping og kommunevejen Guldmajsvej. Det er en gammel sag, der ligger over fra 2005, hvor ejeren af ejendommen Guldmajsvej 8 ønskede at få sin ejendom inddraget i byzonen med henblik på at udstykke den til parcelhusgrunde. Det har kommunen nu sendt i høring, ligesom noget omkringliggende jord også ønskes gjort til byzone. Halvdelen af det omkringliggende jord ejer kommunen, og de vil ligeledes udstykke det til parcelhusgrunde.