Skolelukninger

Lang budgetdebat om skolestruktur

Kappelborgskolen og uspecificerede besparelser blev hovedtema på byrådsmøde

SKAGEN:Kan man regne med en uspecificeret besparelse på skoleområdet på 710.000 kroner i forbindelse med næste års budget? Og kan man lade konsulenter fra Kommunernes Landsforening gennemføre en stor undersøgelse om folkeskolernes udgifter i Skagen Kommune uden at komme ind på fremtidens skolestruktur? Disse spørgsmål dukkede ikke uventet op på byrådsmødet på i Skagen mandag aften i forbindelse med vedtagelsen af næste års budget. Og det var heller ikke uventet, at Venstre svarede ja på begge spørgsmål, mens Socialdemokratiet sagde nej. Det konservative Folkepartis enlige repræsentant sagde ja til den uspecificerede besparelse på de 710.000 kroner men undlod at kommentere det andet spørgsmål. 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S) slog fast, at Socialdemokratiet ikke kunne stemme for den uspecificerede besparelse inden for skoleområdet og det administrative område. I alt er der tale om uspecificerede besparelser for disse to områder på 1.410.000 kroner. Igangværende undersøgelser med eksterne konsulenter skal pege på forskellige muligheder for besparelser på disse områder. - Det er efter vores opfattelse ikke seriøs budgetlægning at operere med besparelser i millionstørrelsen, uden overhovedet at forholde sig til hvilke konsekvenser det vil få, og hvor besparelserne skal finde sted. Og specielt ikke når der for øjeblikket er konsulentundersøgelser i gang for flere hundrede tusinde kroner på en lang række områder, sagde Bjarne Kvist. Skolestruktur - Med hensyn til undersøgelser, havde vi fra Socialdemokratiets side gerne set, at den igangværende undersøgelse af skoleområdet også indbefattede en vurdering af det fremtidige antal skoler i Skagen by. Det kan næsten betegnes som spild af skatteydernes penge at iværksætte dyre konsulentundersøgelser og så samtidig pålægge konsulenterne, at de ikke må kommentere skolestrukturen. - Det er jo åbenlyst, at Venstre frygter, at også konsulenterne kan se, at der i årene fremover ikke er børn i Skagen by til mere end to skoler. Vi oplevede efter sommerferien at have over 30 ledige børnehavepladser, og vi vil efter næste sommerferie have yderligere 40 ledige pladser. Altså i år og næste år et fald i antallet af børnehavebørn på over 70, sagde Bjarne Kvist. - Vi skal altså til at lukke én, måske to børnehaver, og vi har været enige om at skære kraftigt ned på antallet af dagplejepladser. Det er utroligt, ufatteligt og økonomisk uansvarligt, at Venstre ikke kan eller vil indse, at konsekvensen vil være et uforholdsmæssigt stort forbrug af midler til drift af skolebygninger i årene fremover, midler som altså kun kan findes ved at skære ned på andre kommunale aktiviteter, som i givet fald kunne være bevaret, sagde Bjarne Kvist. Beslutningsgrundlag Formanden for børne- og kulturudvalget, Karsten Hemmingsen (V) var ikke uventet helt uenig i disse synspunkter. - Jeg betragter det som en naturlig ting, at man bruger en sådan igangværende konsulentundersøgelse som beslutningsgrundlag for efterfølgende at træffe nogle politiske beslutninger. De 710.000 kroner, som et flertal i aften formodentlig vedtager, forsvinder jo ikke ned i et stort sort hul. Socialdemokratiets, Venstres og Det konservative Folkepartis politikere vil jo tage stilling til dem på et senere tidspunkt. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor man er så bange for det fra Socialdemokratiets side, konstaterede Karsten Hemmingsen. - Jeg opfatter den igangværende undersøgelse som en undersøgelse af niveauet på det folkeskolevæsen, som vi har i Skagen Kommune i dag. Det lyder på dig, som om vi har halvtomme klasser på vores skoler, og at vi i løbet af nogle få år vil få heltomme klasser, men det er jo interessant, at den undersøgelse, som man i budget- og regnskab har lavet viser, at vi faktisk ligger over amtsgennemsnittet med hensyn til klassekvotienten, hvor udgifterne til undervisning ellers ligger væsentligt over amtsgennemsnittet. Det tyder ikke på, at der er brug for at lukke en skole på nuværende tidspunkt, tilføjede Karsten Hemmingsen. - Du siger, at jeg får det til at lyde, som om vi har halvtomme klasser i skolerne. Jeg sagde, at vi allerede om to-tre år vil have halvtomme klasser på skolerne. De børn, der i dag går i vores børnehaver, vil til den tid begynde i skolerne, og der skal altså ikke meget hovedregning til for at se, at så vil vi have halvtomme klasser på skolerne, svarede Bjarne Kvist. Dyr undervisning Per Jørgensen (S) ville gerne vide, hvad formålet med undersøgelsen egentlig er, og Karsten Hemmingsen forklarede, at det handler om at få afdækket, hvorfor undervisningen i Skagen er så meget dyrere end de kommuner, som Skagen sammenligner sig med. - Vi har selv i forvaltningen for et eller to år siden forsøgt at lave en tilsvarende undersøgelse, men det er stort set umuligt, fordi kommunerne holder tallene tæt til kroppen. Jeg har tillid til, at Kommunernes Landsforening, der gennemfører undersøgelsen, har adgang til helt andre tal via deres databaser. Derfor har vi købt undersøgelsen ude i byen, sagde Karsten Hemmingsen. Peter Sørensen (V) sagde, at det var ærgeligt, at man endnu engang skulle diskutere Kappelborgskolen, og han opfordrede Socialdemokratiet til at tage en intern debat om sagen, så man kunne nå dertil, hvor de to socialdemokratiske medlemmer af børne- og kulturudvalget allerede er nået, nemlig at det er formålsløst at diskutere en lukning af Kappelborgskolen, når Venstre har flertallet og ikke vil lukke skolen. Valgmuligheder - Vi tror, at vi bedst bevarer en valgmulighed ved at have flere forskellige tilbud. Vi har tre forskellige tilbud i Skagen og én i Aalbæk, og det tror jeg, at borgerne sætter pris på. Og så bliver vi nødt til at samle nogle flere ting i de huse. Skolerne har traditionelt været åbne fra klokken otte til tre, og så har de ligget mere eller mindre lukkede hen resten af døgnet. Det skal i fremtiden være nogle mere levende huse, en slags kulturhuse, sagde Peter Sørensen. - Du snakker om Kappelborgskolen. Hvem siger, at vi snakker om Kappelborgskolen? Vi har sagt, at vi gerne vil have skolestrukturen med i undersøgelsen, mens I vælger, at antallet af skoler ikke må komme med i undersøgelsen, sagde Irene Hjortshøj (S). - Jeg nævnte ikke Kappelborgskolen. Jeg sagde, at der kun var behov for to skoler, men jeg mener selvfølgelig stadig, at det er den rigtige skole. Men man kan jo vælge som strudsen at stikke hovedet ned i jorden og lade være med at se virkeligheden i øjnene. Virkeligheden er, at børnetallet rasler ned. Jeg kan ikke forstå, at I ikke kan se, at det vil gå galt på et eller andet tidspunkt, sagde Bjarne Kvist. Borgmester Hans Rex (V) rundede diskussionen af med at konstatere, at det er besluttet, at undersøgelsen skal gennemføres, og at den gerne skal føre til, at den skolestruktur, som Skagen har i dag, bliver effektiv og god.