Lokalpolitik

Lang debat om lille lokalplan

Plan for en enkelt parvcel førte til afstemning i byrådet

NØRHALNE:På det sidste byrådsmøde inden sommerferien skete det yderst sjældne, at der måtte afstemning til om et forslag til en lokalplan. Den skal tillade opførelsen af en enkelt parcel umiddelbart syd for Birkevej. Flertallet har sendt planen til høring. For stemte Venstre og Socialdemokratiet - Inge Pedersen undtaget, da hun undlod at stemme. Imod stemte SF og Grethe Dragsbæk (Å). - Vi kan ikke gå ind for planen, fordi den er for kun en enkelt parcel. For cirka fem år siden blev ejeren af parcellen spurgt, om han ville have området med i den lokalplan, som vi den gang lavede for fire nye parceller på vejen. Men det var der ikke ønske om, sagde Erik Ingerslev. Han oplyste, at i september 2001 fik teknisk udvalg så en ansøgning om at føre området til byzone, så der kunne blive en parcel, men udvalget sagde nej til at lave en lokalplan for bare én parcel. - Derfor overrasker det, at der bare et år efter er flertal i udvalget for at lave en lokalplan. Jeg fastholder det synspunkt, som et enigt teknisk udvalg havde i september 2001, sagde Erik Ingerslev, som mener, det er betænkeligt at lave lokalplaner for enkelte parceller. - Det vil danne præcedens. Alle andre med grønne områder, som støder op til byerne, kan nu forvente at få lov til at bygge. Byrådet vil miste overblikket og styringen over udviklingen af byområderne. Det vil blive dyrt at skulle udarbejde lokalplanforslag hver gang, der er et ønske om at få en bolig, sagde Erik Ingerslev. Kritikken blev afvist af Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. - Der bliver skudt helt over målet. Denne parcel ligger helt op til bygrænsen og til eksisterende kloak og vej, det var noget helt andet, hvis den ikke gjorde det. Lokalsamfundene skal have mulighed for at udvikle sig, og jeg skal som borgernes repræsentant se, om dette er en god ide og ikke på, hvad der skete for fem år siden, sagde Jørn Krogsgaard. Inge Pedersen afholdte sig fra at stemme. - Jeg er bekymret, fordi det i nogle tilfælde ser ud til at være lettere at få ændringer igennem end i andre. En borger på Gjøl, som vil have et areal overført fra landzone til sommerhusområde, har fået at vide, at han skal vente til næste år, når vi reviderer kommuneplanen. Den besked burde også gælde for denne parcel, sagde hun. Grethe Dragsbæk sagde, at en lokalplan er til for at blive overholdt. - Hvorfor skulle vi ellers lave den. Derfor kan jeg ikke gå ind for dette, sagde hun. Det blev vedtaget at sende forslaget til lokalplanen til høring indtil 3. september.