Lang debat om skattesænkning

Farsø Kommunes skatteborgere slipper 0,1 pct. billigere til næste år

FARSØ:At kommuneskatten skal ned næste år, er der ingen tvivl om. Spørgsmålet ved onsdagens ordinære byrådsmøde var mere, hvor meget skatten skulle sænkes med. Og det blev som ventet flertallets indstilling på 0,1 pct. der blev stemt igennem. Flertallet bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Bylisten var da også glade for, at Farsø som den ene af tre kommuner i Nordjyllands Amt kan sætte skatten ned. - Vi er glade for forliget, for det sikrer en fremtidig udvikling i Farsø KOmmune, sagde Kurt Friis Jørgensen. - 0,1 pct. er ikke meget, men det er et skridt i den rigtige retning. - Og jeg skal da også indrømme, at den beskedne sænkning på 0,1 pct er udtryk for en visforsigtighed, sagde Kurt Friis Jørgensen. Forliget betyder, at Farsø Kommune reelt får 817.000 kroner i mindre indtægt på skattesiden, men kassebeholdningen er alligevel af en beroligende størrelse. Når vi fejrer overgangen mellem 2004 og 2005, regner Farsø Kommune med at have næsten 11 millioner kroner i den kommunale kasse. Mindretallet bestående af De Konservative og Å-Listen havde gerne gået et skridt videre og sat skatten ned med 0,5 pct. Til gengæld skulle man så tøve en smule med at bruge alt for mange penge på at lave om på Farsøs bymidte. Men det fik man ingen lydhørhed hos flertallet, som valgte løsningen med 0,1 pct. Uha, uha, uha - Og nu sætter I så skatten ned med en hel promille. Uha, uha, sagde en lidet imponeret Thorkild Frans- gaard. - I stedet for at bruge yderligere 3,1 millioner kroner på driften, skulle man meget hellere sætte skatten ned med 0,5 pct. så det kan mærkes. Forslaget fra mindretallet blev forkastet med 10 stemmer mens Å-Listen og De Konservative efterfølgende stemte for flertallets beslutning. Det betyder, at forslaget om at sænke skatten med 0,1 pct blev enstemmigt vedtaget. Hvad betyder budgetvedtagelsen så for den almindelige skatteborger? Rent konkret bliver der allerede i år afsat en million kroner til forbedring af de kommunale vejbelægninger, og det skyldes ikke mindst, at Farsø Kommune i år har fået et tilbud, som i realiteten giver op mod 40 pct. mere asfalt for de samme penge. Det skulle bare være her og nu, hvis tilbuddet skule gælde. Skolerne får også 100.000 kroner til edb, ligesom der bliver afsat 300.000 kroner, der skal bruges til at føre den nye folkeskolelov ud i livet. Den kræver blandt andet mere undervisning i dansk og matematik. Vedligeholdelse Skoleområdet bliver også tilgodeset med en sum penge til en løbende vedligeholdelse af bygninger, og så valgte byrådet at sætte Fase II af Farsø skoles udbygning i gang med et skitseprojekt. Den plagede famileafdeling ser nu også ud til at få både arbejdsro og flere penge til at klare det vigtige arbejde med at tage sig af børn, der på en eller andet måde et blevet anbragt forkert eller som kræver mere omsorg. I det hele taget var mødet præget af en forsonlig stemning, og der var bred enighed om, at det opnåede resultat var godt for Farsø Kommune.