Børnepasning

Lang kredit til dårlige betalere

Socialrådmand retter skarp kritik af SKAT ¿ gæld for børnepasning er tredoblet på to og et halvt år

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Wer­ken­der, at det ikke kan be­ta­le sig at ind­dri­ve de min­dre be­løb, som bor­ger­ne skyl­der hos kom­mu­ner­ne f.eks. for bør­ne­pas­ning. Foto: Scan­pix

AALBORG:Forældre i Aalborg Kommune kan få kredit i meget lang tid, hvis de lader være med at betale for deres børns institutionspladser. Det skyldes, at SKAT er alt for langsom til at inddrive pengene, fordi SKAT går efter de store skyldnere og lader de små få fred, påpeger socialrådmand Mai-Britt Iversen (S), der retter en skarp kritik af indsatsen. En opgørelse udarbejdet af socialforvaltningen viser, at restancerne for betaling af daginstitutionspladser er steget markant, siden SKAT overtog inddrivelsen af penge hos skyldnere fra kommunerne i forbindelse med kommunalreformen. SKAT overtog opgaven pr. 1. november 2005, og som tidligere omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende er borgernes samlede gæld til kommunen steget markant. Ved udgangen af 2007 manglede i alt 257 mio. kr. at blive tvangsinddrevet hos borgerne, og det var 98 mio. kr. mere end to år tidligere. I november 2005 var restancerne på daginstitutionsområdet på 971.000 kr. Men i marts i år var beløbet steget til næsten 3,1 mio. kr., som ligger til inddrivelsen hos SKAT. ¿ Det er vildt problematisk. Det betyder, vi får færre penge at drive daginstitutioner for, siger Mai-Britt Iversen. Arrogant holdning Skattecenter Aalborg har tidligere forklaret, at centret ikke kan bruge så mange ressourcer på opgaven, som kommunerne kunne, og at forholdsvis små beløb kommer nederst i bunken, når gælden skal opkræves. Det falder godt i tråd med skatteminister Kristian Jensens (V) opfattelse af, hvordan opgaven skal håndteres. I et svar til folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) slår han fast, at det er helt bevidst, at SKAT ikke gør så meget for at inddrive mindre restancer. For det kan ikke betale sig at bruge en masse ressourcer på at opkræve gæld, som folk alligevel kun har en lille chance for at betale. Mai-Britt Iversen mener, det er en arrogant holdning. ¿ Når det ikke har så stor betydning for staten, og det kun er kommunerne, det går ud over, så lader de åbenbart være med at opkræve pengene, siger socialrådmanden. Dårligt for moralen Ifølge Mai-Britt Iversen er det også dårligt for moralen, at forældrenes gæld ikke bliver opkrævet. For hvis forældre ved, at de kan få kredit i meget lang tid, er nogle af dem formentlig mere tilbøjelige til at lade være med at betale, mener hun. Mai-Britt Iversen glæder sig over, at borgmestre, herunder Aalborgs Henning G. Jensen (S), vil tage sagen om den manglende inddrivelse af restancer op i Kommunernes Landsforening, for det kan få store konsekvenser, hvis restancerne bliver ved med at stige. ¿ I sidste ende kan vi blive nødt til at fyre pædagoger, fordi SKAT ikke kan løfte deres opgave, siger socialrådmanden.