Priskarteller

Lang proces i Konkurrencestyrelsen

Når Konkurrencestyrelsen foretager en kontrolundersøgelse, er det fordi noget tyder på, at konkurrenceloven kan være overtrådt. Baggrunden kan være tip fra konkurrenter - som i sagen om Arla Foods og Hirtshals Mejeri - kunder, ansatte eller journalister. Styrelsen kan dog også af egen drift tage sager op. Inden en kontrolundersøgelse må udføres, skal styrelsen have den godkendt af en dommer. Uden dommerkendelse kan man ikke få adgang til en virksomheds lokaler. Når styrelsens folk møder op på den virksomhed, der skal undersøges, får ledelsen forevist dommerkendelsen og grundlaget for undersøgelsen. Derefter går styrelsens medarbejdere i gang med at gennemgå blandt andet pc'er, skabe og skuffer. Alt relevant materiale kopieres, og inden styrelsen forlader virksomheden, gennemgås det kopierede materiale med virksomhedens ledelse og eventuelt dens advokat. Derefter skal materialet undersøges nærmere, og der skal holdes møder med virksomheden. Men da der ofte er tale om store mængder af materialemængder, kan der gå op til to måneder, før det første møde med virksomheden finder sted. Hvis Konkurrencestyrelsen derefter vurderer, at der er grundlag for at gå videre med sagen, og det sker typisk tre måneder efter kontrolbesøget, skal der foretages yderligere undersøgelser. Og så, hvis grundlaget for sagen stadig er til stede, sendes den videre til Bagmandspolitiet, som tager endelig stilling til, om der skal rejses tiltale. Men der kan nemt gå op til ni måneder, inden Bagmandspolitiet kommer ind i billedet. Netop fordi sager kan falde ud på forskellig måde, eller måske opgives, ønsker styrelsen ikke at fortælle offentligheden om igangværende sager. Kun hvis sagen ender med en bøde, bliver den offentliggjort i styrelsens månedlige direktørberetning. Kilde: Konkurrencestyrelsens hjemmeside