EMNER

Lang udsigt til oprydning i kommunale skove

8-10 selvskovere har fået lov til købe brænde

SINDAL:Der vil gå adskillige måneder, inden Sindal Kommune og Hedeselskabet får ryddet op i de kommunale skove, hvor stormen den 8. januar medførte de største stormfald af træer. Men på kommunekontoret har man fået så meget overblik, at man regner med, at der er væltet ca. 3000 kubikmeter træ. Værst ser det ud i de to plantager ved Ugiltvej omkring savværket. - Jeg ved godt det er en torn i øjet på dem, der kommer forbi. Kommunen venter på et udspil fra Hedeselskabet, siger Lars Vandkjær fra planlægningssekretariet, der ridsede skovsituationen op på et Agenda 21 møde. Hedeselskabet har en rådgivningsaftale med Sindal Kommune, og selskabet har foreløbigt meldt tilbage, at alt træ vil blive oparbejdet, men at det er for tidligt at sige noget om økonomi og tidsramme for arbejdet. Der sker dog ikke noget før sommerferien. - Udmeldingen lyder fra Hedeselskabet lyder på, at selskabet først vil tage sig af fladefald med rødgran, og derefter tager de andre træsorter, og her kommer Ugilt ind i billedet, oplyser Lars Vandkjær. Sindal Kommune ejer ialt 132,6 hektar skov fordelt på seks plantager, og nogle steder vil oprydningen efter stormen foregå i et hurtigere tempo. - Nogle steder er der kun spredt fald af træer, og af de steder, hvor der ikke er nogen risiko ved at fjerne træerne, får selvskovere lov til at gå i gang. Der er 8-10 stykker, der har henvendt sig for at købe brænde, og samtidig med at de køber billig brænde, så er det en god måde for os at få ryddet op på, siger Lars Vandkjær. Han nævner i den forbindelse Astrup Plantage, hvor der kun er faldet 30 træer. Selvskovere får kun lov til sætte sav i faldne nåletræer, hvis de har det påkrævede sikkerhedsudstyr. Tislum plantage Hovedanledningen til, at skov-situationen var på med på Agenda 21's dagsorden var Tislum Plantage, som kommunen er på vej til at gøre mere tilgængelig for publikum. - Der er væltet ca. 350 kubikmeter i Tislum. Nogle steder er det spredt fald, hvor kommunen ikke vil plante nyt. Men når man kører et stikke ind ad Tislum Hedevej, er der på den sydlige del blevet et stort hul, hvor vi på et tidspunkt vil plante løvtræer i stedet for, oplyser Lars Vandkjær. Tislum Plantage er med 32 hektar den næststørste af de kommunale skove, og den blev i september sidste år valgt ud af teknisk udvalg som den skov, hvor kortlægningen med henblik på en lettere publikumsadgang skulle starte. - På mødet blev der snakket om at få lavet en folder for Tislum i stedet for at vente på der laves een for alle de kommunale skove, oplyser den kommunale representant i Agenda 21. Skiltningen til skoven var også et diskussionsemne, idet den ligger ved en privat fællesvej, hvor kommunen ikke ønsker at påtage sig en større vedligeholdelsespligt end den nuværende. Der vil dog blive vist op til Genforeningsstenen. - Der er købt en informationstavle og markeringspæle, som jeg håber blive sat op i løbet af sommeren, tilføjer Lars Vandkjær. Det at gøre skovene mere publikumsvenlig er et hjørne af en natur- og friluftspolitik, som Sindal er ved at få vedtaget. Her er en to måneders offentlig høringsfase netop ved at slutte.