Gymnasiale uddannelser

Lang vej for Camillas brev ANSØGNINGER: 25 lange dage, før svaret dukker op 30. juli

NORDJYLLAND:At søge ind på en videregående uddannelse i Danmark er både ganske enkelt og temmelig indviklet på samme tid. Enkelt, fordi alle uddannelser er knyttet sammen i KOT (Den Koordinerede Tilmelding), som fordeler ansøgerne efter helt faste kriterier. Temmelig indviklet, fordi flere end 50.000 ansøgninger skal fordeles på flere hundrede uddannelser. Men lade os følge Camilla. Hun blev student fra alment gymnasium i 2006 med et gennemsnit på 8,8 efter 13-skalaen. Efter to sabbatår vil hun nu i gang med sin uddannelse. Helst vil hun læse jura i Aalborg, men også arabisk på Syddansk Universitet i Odense eller en uddannelse til skolelærer i Hjørring står på ønskesedlen. Derfor starter hun med at udfylde ikke ét, men hele fire skemaer. Et ansøgningsskema for hver af de tre uddannelser samt et prioriteringsskema, hvor hun skal fortælle rækkefølgen af sine ønsker. Ved hvert af de tre ansøgningsskemaer skal Camilla vedlægge ikke bare en kopi, men en såkaldt bekræftet kopi af sit eksamensbevis. Den slags kopier udleverer de fleste gymnasier helt automatisk nogle eksemplarer af sammen med det originale eksamensbevis, men Camilla manglede en kopi, så hun mødte forleden op på sit gamle gymnasium og fik en ekstra. Hun kunne også få den på Studievalg Nordjylland eller selv lave den sammen med to vidner, som ikke er nær familie. De tre ansøgningsskemaer skal foruden personlige oplysninger udfyldes med navn og nummer på den ønskede uddannelse samt gennemsnittet (kaldet kvotienten) fra studentereksamen. Breve landet rundt Når alt er udfyldt, og kopierne er vedlagt, poster Camilla de tre breve til Aalborg, Odense og Aalborg (for læreruddannelsen i Hjørring hører til University College Nordjylland med hovedkontor i Aalborg). Prioriteringsskemaet skal sendes sammen med førstevalget, altså i dette tilfælde til Aalborg Universitet. Hun kan også vælge at møde frem personligt og aflevere dem på studiekontoret på den uddannelsesinstitution, de er stilet til. Det kan især være en god ide, hvis førsteprioritet er en uddannelse med adgangsbegrænsning: – Hvert år oplever vi en lille håndfuld tilfælde, hvor ansøgningen ikke er nået frem med post. Og så er der ikke noget at gøre, selvom det er trist, siger Lise Holmgaard fra AAU. Mens Camilla efter turen til postkassen kan drage på sommerferie eller passe jobbet i Netto, så får Lise Holmgaard og hendes kolleger på studiekontoret for alvor travlt, når ansøgningerne er afleveret. Brevene kommer i stadigt større bunker frem til kulminationen i dag og i morgen. Den store computer Alle ansøgninger bliver behandlet på samme vis uanset prioritet: – Hvis de opfylder adgangskravene, taster vi dem ind som godkendt. Det samme gør alle andre, og alle data samles i KOT's store computer, der står hos Undervisningsministeriet, forklarer Lise Holmgaard. Studiekontoret skal også sørge for at gange kvotienten op med 1,03 eller 1,06, hvis ansøgeren har et eller to ekstra såkaldte fag på højniveau i gymnasiet. Men det har Camilla ikke. Til gengæld har hun en studentereksamen med karakterer efter 13-skalaen. Den skal studiekontoret regne om til den nye syvtrins-skala, og så bliver Camillas 8,8 til 7,7. Langt hovedparten af videregående uddannelser har fri adgang, hvis man har taget bestemte fag på bestemte niveauer i gymnasiet – og bestået de fag. Derfor kommer alle med uddannelsen som førsteprioritet ind, hvis de kan opfylde de krav. At finde frem til dem stiller ikke voldsomt store krav til KOT's computer. Til gengæld kommer den på arbejde med de uddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning. Det gælder for eksempel jura på Aalborg, hvor Camilla må vente i spænding på årets adgangskvotient, altså det gennemsnit studentereksamen skal have for at sikre adgang. Hvis kvotienten bliver 7,7 eller lavere, så får hun brev 30. juli med den glade besked, at hun er optaget. Og historien slutter der. Men bliver kvotienten højere, kigger computeren på hendes andenprioritet; det var arabisk på Syddansk. Her kan hun komme ind, hvis der ikke er fyldt op med førsteprioriteter. Kikser det også, så er pladsen på læreruddannelsen i Hjørring til gengæld sikker, for her er plads til alle ansøgere, der opfylder adgangskravene. Mens Camilla holder sommerferie, arbejder studiekontoret videre. 11. juli skal alt være tastet ind i KOT's computer, og to gange i de kommende uger modtager AAU lange lister, der skal bekræftes. Et par dage før 30. juli kommer listen med alle resultaterne. De bliver pakket sammen med diverse oplysninger om Aalborg og AAU – og 30. juli dumper svaret ned i Camillas postkasse. Ledige pladser Hvis det bliver positivt, skal hun bekræfte det i løbet af en uge (og hvis hun ved, at hun er bortrejst, skal hun huske at lægge en fuldmagt ved ansøgningen – så kan mor eller far eller en tredje sørge for bekræftelsen). De, der ikke bliver optaget nogetsteds, får en liste over alle ledige pladser landet over. Så kan de søge en af dem. Det samme kan alle, der slet ikke har søgt 5. juli, men er kommet på andre tanker i sommerens løb.