EMNER

Lang venteliste bliver kortere

Det går langsomt, men det går den rigtige vej

NORDJYLLAND: 136 nordjyske børn og unge står på venteliste til børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Det er mange, men dog færre end ved samme tid i fjor, hvor tallet var 174. Cheflæge Jonna Jacobsen, Psykiatrien i Nordjyllands Amt, beklager, at der stadig er børn og unge, der må vente: - Men vi må erkende, at det er en nærmest umulig opgave helt at udrydde ventelisten. Det skyldes især, at der fortsat er mange ledige lægestillinger - i september stod fire ud af ni speciallægestillinger således ledige. Når det alligevel er lykkedes at begrænse ventelisten, skyldes det blandt et øget samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus samt med Nordbo, en selvejende institution i Aabybro. Desuden har afdelingen i Aalborg arbejdet meget med specialisering og ressourceudnyttelse. At det trods alt går den rigtige vej, glæder Bent Pedersen (S), der er formand for amtsrådets social- og psykiatriudvalg: - Det er tilfredsstillende, at de initiativer, der er sat i gang for at hjælpe, nu begynder at give resultat. Omkring hver fjerde af de børn og unge, der står på venteliste, har ventet i under en måned, mens henved hver femte har ventet i over et år. Omkring halvdelen af de børn og unge, der henvises til afdelingen, ses indenfor for få dage eller uger, oplyser Jonna Jacobsen. beukel