Lang ventetid gav en mild dom

En mentalundersøgelse af en 21-årig tog ti måneder.

I princippet var hverken en 21-årig tiltalt, hans forsvarer, tre dommere eller anklageren uenige i, at den 21-årige to gange havde overtrådt den grove voldsparagraf. Men når der blandt andet skulle gå ti måneder inden, det retspsykiatriske system kunne finde frem til de lakoniske ord, at den 21-årige ikke var sindssyg, og der skulle gå yderligere fem-seks måneder inden, sagen kunne blive berammet i retssystemet, så var der efterhånden gået så lang tid siden de to voldsepisoder en nat i maj i 2007, at der var flere hensyn at tage. Blandt andet til de vidner, der var indkaldt, hvor nogen ikke længere kunne huske svært meget, mens en enkelt dog fik hele oplevelsen tilbage på den indre skærm, og det var den voldsepisode, der var mest blodig: - Jeg så ham komme gående ned fra Kino Grill, og pludselig smed han en flaske lige i hovedet af mig, forklarede offeret, som trods alt kun fik det, som lægerne kaldte to meget overfladiske snitsår. Mens de fleste vidner den nat havde fået varierende mængder alkohol, så var der dog et enkelt - og i den sammenhæng med stor sandsynlighed ædru - en taxachauffør, der havde set en person smide en flaske i hovedet af en anden. Men den 21-årige havde en lille time før viklet sig ind i straffeloven på "Old English Pub", hvor han havde mødt en god ven, som havde en kammerat og en veninde med. Den 21-årige var åbenbart ikke modtagelig for vittige bemærkninger og kvitterede ved at slå vennens kammerat tre-fire-fem gange med knyttet hånd. Nok ikke så voldsomt, for det var venstre hånd og "fuldemandsagtigt", som kvinden forklarede. Den 21-årige ville også bruge en flaske som slagvåben, men den røg ud af hånden på ham. Den 21-årige kunne i et grundlovsforhør kort efter de to episoder på grund af fuldskab ikke huske meget og fik fem uger bag tremmer, og hukommelsen var ikke meget bedre, da retssagen mod ham blev sat i gang. Varetægtsfængslingen var med til, at dommerne lod den 21-årige slippe mildere end normalt: - Hvis denne retssag havde været gennemført kortere tid efter voldsepisoderne, ville der helt sikkert have været tale om en ubetinget straf, sagde dommer Ingrid Drengsgaard til den 21-årige, efter hun havde forklaret, at de tre dommeren var blevet enige om, at der skulle udmåles otte måneders fængsel. En såkaldt kombinationsdom, hvor to måneder skal afsones, men de fem uger i varetægt kunne så blive den del, mens resten så står i venteposition i et år. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad fredag