Lang ventetid på handicapbiler

Handicappede i Hjørring Kommune har længe måtte væbne sig med en stor portion tålmodighed, hvis de har søgt om tilskud til en handicapbil.

I Hjør­ring Kom­mu­ne kan man i øje­blik­ket ri­si­ke­re at ven­te op til et helt år på at få be­hand­let en an­søg­ning om til­skud til en han­di­cap­bil.FOTO: Kim Dahl Hansen

I Hjør­ring Kom­mu­ne kan man i øje­blik­ket ri­si­ke­re at ven­te op til et helt år på at få be­hand­let en an­søg­ning om til­skud til en han­di­cap­bil.FOTO: Kim Dahl Hansen

Ventetiden har siden kommunesammenlægningen været så lang, at nogle af sagerne kan tage et helt år at komme igennem. Ifølge kommunens egen kvalitetsstandard skal sagsbehandlingen være påbegyndt senest fire uger efter ansøgningen er modtaget. Dette krav bliver heller ikke overholdt. Kommunen vil nu forsøge at rette op på problemet ved at ansætte en sagsbehandler mere. Det besluttede Sundheds - Ældre - og Handicapudvalget på deres møde onsdag eftermiddag. Et stort ønske Dansk Handicapforbunds lokalafdeling har længe haft et stort ønske om, at der blev afsat ekstra midler af til sagsbehandlingen. - Vi kan ikke holde den lange ventetid ud. Der er for eksempel nogle handicappede, der ikke kan passe deres arbejde, fordi de ikke kan komme af sted uden en bil. Det kan man jo ikke vente et helt år på, siger Susanne Kragh Pedersen fra Dansk Handicap Forbund. Den lange ventetid er opstået, da kommunerne ved sammenlægningen overtog opgaven efter amterne. Med opgaven fulgte en lang række af uafsluttede sager fra amtet. Maks tre måneder Formand for Sundheds - Ældre - og Handicapudvalget, Karl Bornhøft (SF), fortæller, at det optimale ville være, hvis ventetiden kommer under tre måneder for hele sagsbehandlingen. - Vi kan ikke leve med ventetider, der er på det her niveau. Den her gruppe af mennesker har et behov og et krav på, at vi lever op til vores eget serviceniveau, siger Karl Bornhøft. Han ville selv have foretrukket, hvis kommunen kunne ansætte hele to ekstra sagsbehandlere, da han vurderer, at der ligger 40 akutte sager, som skal løses så hurtigt som muligt. marie.bergmann@nordjyske.dk