Hjælpemidler

Lang ventetid på hjælpe-midler

Op til et halvt års ventetid på levering af hjælpemidler i Thisted Kommune

Der er op til et halvt års ventetid på et hjælpemiddel i Thisted Kommune, og det er beklageligt vurderer omsorgsdirektør, Helge Yde. Arkivfoto

Der er op til et halvt års ventetid på et hjælpemiddel i Thisted Kommune, og det er beklageligt vurderer omsorgsdirektør, Helge Yde. Arkivfoto

THY-HANNÆS:Det kan gå op til et halvt år at få udleveret et hjælpemiddel i Thisted Kommune, og det har Bruger-og pårørsrådet på Sct. Mortensgaard i Sydthy nu klaget over til omsorgsudvalget og omsorgsdirektør Helge Yde. Rådet mener at ventetiden på et halvt år til blandt andet comfortstole og loftlifte er helt uacceptabelt. Helge Yde kan kun beklage den lange ventetid og giver rådet medhold i det uacceptable i den lange ventetid. En del er grunden er, at kommunen efter kommunalreformen overtog nogle ubehandlede sager fra Viborg amt. - Det betyder, at vi fra starten fik oparbejdet en arbejdspukkel. En anden årsag er også, at vi efter reformen fik samlet Hanstholm, Sydthys og Thisteds hjælpemiddelcentral under et tag, og det gav nogle begyndervanskeligheder den første tid, forklarer han. Dog er Helge Yde parat til at gøre noget ved problemet i den udstrækning, det er muligt. - Vi får jo ikke tilført mere personale, men det vi nu gør, er, at optimere sagsbehandlingen på nogle områder. Blandt andet skal døende opprioriteres, så ventetiden bliver så kort som muligt for den gruppe, understreger han. Der skal også sættes ind på området med hjælpemidler til plejecentrene og i private hjem, hvor plejepersonale skal bruge eksempelvis en lift i plejen af en borger. - Det er for at sikre arbejdsmiljøet for vores ansatte. De hjælpemidler, der skal til for at sikre et godt arbejdsmiljø, skal opprioriteres, så ventetiden også på det område bliver så kort som muligt, siger Helge Yde, og han er samtidig godt klar over, det kan betyde, at ventetiden på andre hjælpemidler til private ansøgere så kan blive længere. - Samtidig med, at vi har haft et efterslæb i arbejdsopgaver, oplever vi lige nu en stigning i ansøgninger på hjælpemidler, og det gør jo ikke arbejdsbyrden nemmere og ventetiden kortere, men vi har nu valgt at optimere processen på nogle områder, og så må vi leve med ventetiden på andre, understreger Helge Yde.