Lang ventetid på køreprøver

KØBENHAVN:Rigspolitiet erkender, at lange vente-tider på teoriprøver og de praktiske køreprøver i flere politikredse er uacceptabelt lange. I et svar til Folketinget oplyser justitsministeren, at folk i nogle politikredse må vente i op til 29 kontordage for at få tid til en teoriprøve, mens man må vente i op til 25 kontordage for at kunne gå op til den praktiske køreprøve. Politiet betegner selv en ventetid på over 14 kontordage som uacceptabelt. Ni politikredse havde for lang ventetid til den praktiske prøve i årets første kvartal. ”Rigspolitichefen finder det meget beklageligt, at en række politikredse ikke har været i stand til at leve op til de udmeldte målsætninger vedrørende berammelse af køreprøver”, lyder det i svaret til Dansk Fol-kepartis Morten Messerschmidt. /ritzau/