Farsø

Lang ventetid på omstridt rapport

Meget er skrevet og sagt om Farsø Kommunes nu nærmest ikke-eksisterende familieafdeling. Men det skal også medgives kommunalbestyrelsen, at dens bestræbelser på at få klarlagt, hvad der er sket eller ikke sket i afdelingen, ikke ligefrem hjælpes på vej af hurtighed i Kommunernes Landsforening, der undersøger sagen. Det er nu over to måneder siden, KL blev sat til at løse opgaven, men endnu er rapporten ikke færdigskrevet. Først om to uger vil den være klar til læsning. Og så får alle medlemmer af kommunalbestyrelsen efter sædvanlig Farsø-tovtrækkeri den. Det er så blot at håbe, at det, rapporten har manglet i hurtighed, har den i grundighed.