Lokalpolitik

Lange byrådsmøder deler vandene

For megen sagsbehandling i byrådssalen, lyder kritikken. Seneste møde varede i fem timer.

Byrådsmøderne i Hjørring varer længere og længere tid. Foto: Bente Poder

Byrådsmøderne i Hjørring varer længere og længere tid. Foto: Bente Poder

- Jeg får fornemmelsen af at jeg overværer et udvalgsmøde, ikke et byrådsmøde. Kunne vi ikke gøre det hurtigere? Jeg skal altså op og på arbejde tidligt i morgen, sagde byrådsmedlem Viggo Bilde (UP) på onsdagens byrådsmøde. Byrådsmødet varede fra klokken 18 til klokken 23. Udvalgsstyre Flere byrådskolleger tilslutter sig Viggo Bildes kritik af lange byrådsmøder. - Jeg har ikke noget i mod, at et byrådsmøde varer længe, men hvis der er så mange spørgsmål til en udvalgsformand (Lilli Damsgaard -SÆH) som på mødet i onsdags, bør sagen sendes tilbage til fornyet behandling i udvalget i stedet for at tage byrådets tid, siger Viggo Bilde. - Vi har selv valgt at have udvalgsstyre. Derfor bør vi kunne forvente, at sagerne er ordentlig gennemarbejdede, når de kommer i byrådssalen til politisk debat. Tænder af på facon - Jeg ønsker, at det bliver anderledes i fremtiden. Jeg tænder af på denne debatfacon og kunne godt i fremtiden finde på at gå fra et byrådsmøde, hvis ubetydelige sager trækkes ud. Viggo Bildes gruppeformand, Lokallistens Knuds Størup, tilslutter sig kritikken. - Jeg har i mine 50 år i politik ikke tidligere været udsat for den måde at diskutere på. Er det virkelig nødvendigt, at samtlige medlemmer af Venstres gruppe skal tage ordet i en sag? Det kan ikke passe, at Venstre ikke kan koordinere, hvem der udtrykker partiets holdninger, siger Knud Størup. Borgmester Arne Boelt (S) erkender, at byrådsmøderne bliver længere og længere. Politikernes talerør - Jeg er lidt træt af det, men omvendt er byrådet også politikernes talerør udadtil, siger Arne Boelt. - I de større grupper bør man vel kunne disciplinere sig og lade en enkelt tale for gruppen, men det kræver selvfølgelig, at gruppen er enig. SF's Jørgen Bing erkender, at der har været "sejtrækkere" blandt byrådsmøderne. - Det vil selvfølgelig være rart med selvdisciplin i grupperne, hvis synspunktet allerede har været fremført en gang, siger Jørgen Bing. - Det kan også være fristende at få møderne overstået hurtigt, men det kan blive en fare for den politiske debat, hvis den kvæles af jagten på effektivitet. Byrådsmødet er jo lokaldemokratiets ypperste forum, hvor borgerne har en mulighed for at høre forskellen på de politiske partier og grupper.