Lange udsigter for digitale el-målere i Thy og på Mors

En beslutning truffet sidst på året 2006 af Thy-Mors Energis repræsentantskab om at installere automatisk fjernaflæsning hos Thy-Mors Energi's kunder bliver ikke til noget.

Få måneder før årsskiftet omgjorde Thy-Mors Energis repræsentantskab sin beslutning fra 2006. Direktøren for Thy-Mors Energi, Jens Søgaard, understreger, at projekt på ingen måde er annulleret. - Repræsentantskabet besluttede, at installeringen af de automatiske fjernaflæselige el-målere skal stilles i bero i 2009, fortæller energiselskabets direktør Jens Søgaard. Siden beslutningen i 2006 har omkring 1000 kunder fået en automatisk fjernaflæselig el-måler. Læs hele historien i Thisted Dagblad