Forurening

Lange udsigter for grundejere

- Intet revolutionerende i undersøgelser fra USA, siger Miljøstyrelsen

NORDJYLLAND:- Desværre, det er ikke lige her og nu, der sker noget. Tidligst til næste sommer. Det siger farmaceut i Miljøstyrelsen, Irene Edelgård. Styrelsen offentliggjorde for to måneder siden en rapport, der konkluderer, at der er store forskelle på, hvor farlig forureningen er på de mange grunde, der er stemplet som jordforurenede. Nogle steder viser det sig, at de tjærestoffer og tungmetaller, der er indkapslet i jorden, ikke kan optages af mennesker. - Derfor siger myndighederne i USA og England god for at man visse steder undlader at fjerne forurening. Vi er i gang med at udvikle en metode, der kan bruges til at undersøge forureningen på konkrete grunde, men der er ikke tale om en generel lempelse af grænseværdierne, understreger Irene Edelgård. - Der er tale om en proces, hvor vi i samarbejde med amterne skal finde ud af, hvordan vi kommer videre. Det er muligt, at oprydning nogle steder kan vise sig at være unødvendig, men der er ikke tale om revolutionerende nyt, siger Irene Edelgård. Nordjyllands Amt afventer hvad der sker i Miljøstyrelsen. - Det er da glædeligt, hvis det viser sig, at forureningsfaren ikke er så stor som antaget, men her og nu er der ikke grund til at ændre praksis. Vi følger Miljøstyrelsens anvisninger, siger kontorchef på amtets grundvandskontor, Astrid Lomholt.