Langelands vilde heste har fået føl

De udsatte vilde heste på Sydlangeland trives. Der er netop født to vilde føl. Målet er, at flokken skal nå op på 30 heste De 15 vilde heste, som blev sat ud af Skov-og Naturstyrelsen på Sydlangeland sidste sommer, trives så godt, at der nu er kommet de første to føl ud af det. Skov- og Naturstyrelsen forventer derfor i Kristi Himmelfartsdagene et stort besøg for at se de nyfødte føl. Det yngste kom til verden mandag og det ældste for et par uger siden. - At der er kommet føl i flokken er mere end noget et tegn på, at de vilde heste trives og kan leve i den danske natur, siger statsskovrider Søren Strandgaard fra Skov- og Naturstyrelsen, Fyn. Han gætter på, at over 50.000 foreløbig har været forbi Klise Nor, siden hestene blev udsat sidste sommer. Ifølge forstfuldmægtig Anni Borup fra Fyns Statsskovdistrikt kan der godt nå at komme et par nye føl mere i løbet af sommeren. De nu 17 vilde heste går på et strandengsareal på 25 hektar lige nord for Bagenkop. Men planen er, at hele eller en stor del af flokken i 2006 flyttes til et tre gange så stort område i nærheden. - Det sker for at give flokken plads til at vokse til omkring 30 heste. Det nuværende område har ikke vinterføde nok til så stor en flok, siger Anni Borup til Ritzau. De vilde heste er Exmoor-ponyer - en af meget få tilbageværende vilde hesteracer i Europa. Racen stammer fra Storbritannien, hvor de lever vildt på heder i Sydengland nær Exmoor. Nogle eksperter mener, at Exmoor ponyen nedstammer fra de vilde heste, som for 200.000 år siden vandrede over den sump, der senere blev til den engelske kanal. Udsætningen af de vilde heste er led i et naturturismeprojekt, som er finansieret af ni sydfynske kommuner, Fyns Amt, EU, samt med velfærdsmidler fra Skov- og Naturstyrelsen. Hestene er sat ud for at afgræsse og pleje området, der rummer flere værdifulde naturtyper. /ritzau/