Hospitaler

Langsigtet fornuft

SYGEHUS ØST: Det er regeringens vision at investere godt tre mia. kr. i sygehusbyggeri i Nordjylland. Problemet er, at pengene efter regeringens mening – baseret på det såkaldte Erik Juhl-udvalgs anbefalinger – skal benyttes til en betydelig udvidelse af det eksisterende Aalborg Sygehus Syd. En sådan disponering taler stadig flere røster imod. På aih’s nytårsmøde med Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, blev det slået fast, at Aalborg Kommune bakker 100 pct. op om en løsning med et nyt sygehus i Aalborg Øst. Politikerne i Region Nordjylland med regionsformand Ulla Astman i spidsen har også klart tilkendegivet, at man foretrækker nybyggeri frem for en udvidelse af det sydlige af de to eksisterende Aalborg-sygehuse. Og senest har minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, til Nordjyske Stiftstidende så sent som i weekenden udtalt, at det kan ende med, at valget alligevel falder på nybyggeriet i Aalborg Øst. Set fra erhvervslivets synspunkt er der ingen tvivl om, at en udbygning af Sygehus Syd – bebudet til at vare mere end 20 år – vil være en ulykkelig løsning. Ud over de rent behandlingsfaglige argumenter om det formålstjenlige i at bygge nyt frem for at lappe på gammelt, er grundene til at vælge Aalborg Øst-løsningen mange: Vi undgår at begrænse det eksisterende sygehus’ funktionsmuligheder i byggeperioden. Vi undgår at belaste kvarteret omkring Sygehus Syd med ekspropriationer og yderligere storbyggeri. Vi undgår trafikkaos i byggeperioden. Og vi sikrer de bedst mulige adgangsforhold til det færdigbyggede sygehus. Henning G. Jensen nævnte på aih-mødet risikoen for, at det ender med en dobbeltløsning bestående af et reduceret nyt sygehusbyggeri i Aalborg Øst kombineret med bevarelsen af sygehuset på Hobrovej. Altså en løsning, hvor man i hvert fald på papiret har mulighed for gradvist at udbygge det nye sygehus, mens funktioner på det gamle afvikles. Det kan jo lyde besnærende, men det vil være en meget risikofyldt kurs at begive sig ud på. Regionen ender nemt med – endnu en gang – permanent at have sit største sygehus fordelt på to adresser og så er vi på mange måder lige vidt. Et nybygget sygehus i Aalborg Øst er langsigtet fornuft. Og også i denne sag skal det langsigtede perspektiv tages i anvendelse hvis tingene skal give mening.