Boligselskaber

Langstrakt sag om boliger kører videre i systemet

FARSØ:Det er en langstrakt sag - og den bliver endnu længere. Et flertal i Farsø Kommune vedtog på et tidligere møde, at man ville yde tilskud til 26 almennyttige boliger eller andelsboliger på den tomme grund på Tulipanvej i Farsø. Sagen tager sit udgangspunkt i maj 2003, hvor Farsø Boligforening har planer om at bygge på grunden. Men i løbet af sagsbehandlingen opstår der tvivl om, at boligforeningen skal være bygherre eller ej, ligesom der heller ikke er klarhed om hvem der skal stå for driften af boligerne. Og det mener Kirsten Moesgaard (Å) er en uholdbar situation. - Vi kan simpelt hen ikke være bekendt at trække den her sag så meget i langdrag, og vi skylder boligforeningen et svar. Men et flertal i kommunalbestyrelsen valgte alligevel at sende sagen tilbage til økonomiudvalget, fordi man ikke mener, at der er klarhed over boligsituationen i Farsø. Når der er opstået tvivl om. hvem der skal stå som henholdsvis bygherre og driftsherre, hænger det sammen med, at Nørresundby Boligselskab også har budt på byggeriet på Tulipanvej i Farsø.