USA

Langt amtsrådsmøde

Der var lagt op til et langt amtsrådsmøde: Det næstsidste inden amtsrådsvalget, hvor diskussionslysten plejer at være stor - og de genopstilledes ønske om at markere sig endnu større. Der var en lang dagsorden med 34 punkter, herunder tunge sager som første behandling af budgettet for 2002 og regionplanen. På et tidspunkt var der en pause, hvor én tilfældigt tændte fjernsynet i dagligstuen. Vi strømmede til og var forfærdede. Omfanget af katastrofen var ikke klar, og allehånde gisninger fremgik af CNN. Amtsrådsmødet blev genoptaget, og de resterende punkter blev klaret hurtigt og stille. Om aftenen var der kandidatskole for Venstres amtsrådskandidater. Flere havde meldt afbud, og resten var mærkede af det skete. Konsekvenserne kunne ingen overskue. Her bagefter er det utroligt, at der har stået så store bygninger på de små tomter. Det er utroligt, så hurtigt nabohusene er sat i stand. Havde det været i Danmark, var vi nok endnu ikke færdige med at diskutere vilkårene for en nedrivningstilladelse. Konsekvenserne har været store. USA har indført hidtil ukendte sikkerhedsforanstaltninger, og mange amerikanere føler deres højt besungne frihed truet. Under et besøg i foråret hos et advokatfirma på 24. etage i en nabobygning til Ground Cero, blev 11. september - eller 911, som det hedder i New York - uhyggelig nærværende: En af advokaterne var omkommet som frivillig brandmand. Der var ansatte, som havde måttet sige deres arbejde op: De kunne ikke nærme sig stedet igen.