Langt bagud

KLIMA:Det er meget problematisk, at Danmark er langt bagud med at opfylde sine klimaforpligtelser i perioden 2008-2012, som er beskrevet i Concitos rapport, der udkom februar 2009. For at kunne opnå målene bliver Danmark nok nødt til at købe endnu flere kvoter. Det er ærgerligt, at vi bliver nødt til at satse på andre lande og ikke kan/vil klare de fleste reduktioner selv. For det vil jo betyde, at det bliver endnu vanskeligere at nå de mål, der gælder efter 2012. Regeringen bliver nødt til at iværksætte yderligere tiltag, for at Danmark ikke også efter 2012 skal købe sig til en uforholdsmæssig stor del af sin klimaforpligtelse i udlandet.