Personregistrering

Langt flere dårlige betalere

Arbejdsløshed og almindelig afmatning viser sig tydeligt hos inkassofirmaerne

NORDJYLLAND:Danskerne rammes nu så hårdt af økonomisk afmatning og stigende arbejdsløshed, at antallet af dårlige betalere vokser eksplosivt. Det giver travlhed i både inkassofirmaer og hos RKI Kredit Information. Inkassofirmaer melder om aktivitetsstigninger på over 10 procent sammenlignet med sidste år, og i RKI - tidligere Ribers - er antallet af dårlige betalere de seneste 18 måneder steget med 10.000 til 165.000. RKI har i øjeblikket 330.000 registreringer, da hver dårlig betaler i gennemsnit er registreret to steder. 92 procent af de dårlige betalere er privatpersoner, mens de resterende otte procent er virksomheder. Egnsbank Han Herred, der som landets eneste bank har autorisation til at drive inkassovirksomhed gennem selskabet DAI Fordringer, mærker også de barske tider. Selskabet har i år måttet udvide antallet af medarbejdere med 7 til 24, der opererer i hele landet fra hovedsædet i Horsens og fra afdelingerne i København og Esbjerg. - Vi har for tiden godt 60.000 lån kørende, og det er en stigning på mere end 50 procent inden for det seneste år, siger inkassochef Peter Hægerstrand, DAI Fordringer. Langt den overvejende del er forbrugslån, resten er pantebreve. Vort samlede krav er godt to milliarder. DAI opkøber dårlige lån af finansielle selskaber og laver afdragsordninger med skyldnerne. I andre tilfælde laves administrationsaftaler med de selskaber, der har penge til gode. DAI ejer hovedparten af fordringerne. - Det har vist sig, at det kan betale sig at inddrive lån, siger Peter Hægerstrand. Vi har virkelig tunge folk, der er uddannet i pengeinstitut eller realkreditinstitut, og de er skrappe til at lave aftaler. Men vi mærker klart, at det med den seneste tids stigende arbejdsløshed er blevet sværere at få penge fra folk. Aktiv Kapital, et af landets førende inkassofirmaer, oplever ifølge direktør Winnie Carrasco en stigning på 10 procent i antallet af dårlige betalere sammenlignet med sidste år. Selskabet har fem konsulenter beskæftiget i Nordjylland. Landets største inkassofirma, Intrum Justitia, har haft 55.000 sager i årets fem første måneder, en stigning på 12 procent. I Danmark findes godt 100 autoriserede inkassofirmaer.