Lokalpolitik

Langt fra den halve verden

Kun hver fjerde byrådspolitiker kan klare sig uden slips

NORDJYLLAND:Kvinder udgør den halve verden. Bare ikke når det gælder kommunalpolitik - så må de nøjes med en god fjerdedel. Efter mange år med et støt stigende antal kvinder i danske byråd og kommunalbestyrelser har tallet siden 1989 ligget stabilt på 26-27 procent. Statistikken er endnu mere ensporet, når det gælder borgmesterposter: 90 procent af kæderne suppleres af et slips, mens kun omkring hver tiende borgmester er af hunkøn. I Nordjyllands Amt er Anny Winther, Støvring, således den eneste, omgivet af 26 mandlige kolleger. Folketinget er ikke slet så præget af den samme ubalance. Andelen af kvindelige medlemmer har været støt stigende siden begyndelsen af 70'erne, og ved valget i november 2001 udgjorde kvinderne godt 38 procent af de valgte. De kommende års reform af den kommunale struktur bliver den største politiske omvæltning i 35 år i Danmark. Mange traditionelle magtfordelinger bliver ændret - en af dem kan være den skæve fordeling mellem kvinder og mænd i valgte organer. Ligestillings- og socialminister Eva Kjer Hansen (V) mener, at den anledning bør bruges til at sikre flere kvindelige medlemmer af de nye byråd. Hun har fået udarbejdet en pjece, der er sendt til alle lokale partiforeninger med en entydig opfordring: Sørg for at få flere kvinder stillet op til valget i november, hvor pladserne i de nye kommuners byråd skal vælges.