Langt fra løsninger

Statsministerens nytårstale gav langt fra løsningerne.

Hvis der ikke skal mere til at vise sig som leder end at foreslå en afskaffelse af efterlønnen, som statsministeren gjorde i sin nytårstale - på trods af gentagne afvisninger - så viser det vist meget om det lave forventningsniveau til Lars Løkke, der må være. Det var jo ikke nogen velfærdsreform, som er nødvendig, statsministeren foreslog. Det er altså ikke tilstrækkeligt på dette område, men til gengæld gennemføres det over en så lang periode, at virkningen for genopretningen kommer alt for sent. Eller det vil ikke virke meget hurtigere end den reduktion af efterlønsmodtager, som allerede er i gang. Uanset, det vil der fortsat være behov for en fleksibel tilbagetrækningsordning fra arbejdsmarkedet - ikke mindst for de mange, der er slidt op og til en egentlig velfærdsreform, der for eksempel gør op med skævhederne mellem generationerne ved f.eks. at sætte spørgsmål ved det rimelige i at velbeslåede ældre fortsat skal have sociale ydelser. Og der var ganske meget andet nødvendigt, vi ikke hørte om for at imødegå de fremtidige udfordringer - f.eks. en skattereform. Retsforbundet vil flytte skat fra arbejdsindkomster til jordens beliggenhedsværdi - ikke mindst for at undgå, at nye boligbobler blæses op. Med den skattereform kan vi * fjerne en væsentlig årsag til boligbobler og kriser, som medfører konkurser, tvangsauktioner og ledighed * sikre en mere retfærdig fordeling og undgå at opdele befolkningen i tabere og vindere * modvirke skævdelingen af Danmark og gøre det lettere for virksomheder at etablere sig i udkantsområder * stoppe brandbeskatningen af arbejdsindkomster Hvis vi virkelig ønsker den påtrængende satsning på uddannelse - ikke blot for unge, men efteruddannelse og voksenuddannelse for at sikre, at arbejdskraften lever op til hvad der efterspørges, og ikke kun i ord - så betyder det et opgør med de voldsomme besparelser på uddannelsesområdet og en regulær satsning på området. Men også det ligger åbenbart statsministeren fjernt. Og vi hørte heller ikke meget til, hvor statsministeren ville skaffe de nye arbejdspladser. En satsning på nye områder sammen med en satsning på bæredygtige energiformer og miljøet er helt afgørende nødvendig, hvis vi skal genskabe de arbejdspladser, som er blevet tabt. Men desværre var det mere en statsministeriel maveplasker end et elegant dyk i problemløsninger, vi blev præsenteret for i nytårstalen.