Langt hjem til Løgstør på krykker

Enlig mor med ben i gips og uden kørelejlighed må selv sørge for at komme hjem fra sygehuset

Nogle bliver transporteret gratis hjem af de taxier og Falck-biler, der holder ved hovedindgangen til Aalborg Sygehus. Andre må selv betale. Det afhænger af afstanden og om, hvorvidt pantienten er pensionist eller ej. Foto: Henrik Bo

Nogle bliver transporteret gratis hjem af de taxier og Falck-biler, der holder ved hovedindgangen til Aalborg Sygehus. Andre må selv betale. Det afhænger af afstanden og om, hvorvidt pantienten er pensionist eller ej. Foto: Henrik Bo

NORDJYLLAND:Der er langt til Løgstør, når man forlader Aalborg Sygehus på krykker og med det ene ben i gips. Især, hvis der ikke holder en bil og venter på én. Ingrid Kjær, selv selv bor i Aalborg, er forarget over, at en kvindelig bekendt fra ikke kan få sin transport hjem fra sygehuset, når hun formentlig sidst i denne uge bliver udskrevet fra Aalborg Sygehus. - Problemet for min bekendte i Løgstør er, at hun kun har 46,5 kilometer hjem fra sygehuset. Hvis hun havde haft 50 kilometer, ville hun være berettiget til transport under en eller anden form, siger Ingrid Kjær. Problemet for kvinden i Løgstør er ikke blot afstanden. Hun er enlig mor og kender ikke umiddelbart nogen, som hun synes, hun kan tillade sig at bede om at hente hende på sygehuset. - Jeg synes ikke det er rimeligt, at hun selv skal betale hjemtransporten i den situation, hun befinder sig i, mener Ingrid Kjær. Hun har i det hele taget svært ved at få øje på logikken i reglerne for sygetransporter og kørselsgodtgørelse til og fra sygehuset. - Hidtil har min bekendte fået transport til både tidligere kontrolbesøg og til forundersøgelse. Men altså ikke når hun bliver udskrevet og forlader sygehuset på krykker. Reglerne virker meget mærkelige. Kvinden i Løgstør brækkede fod og lægben, da hun i midt januar faldt på et glat fortov. Hun blev behandlet på Aalborg Sygehus, men bruddet er ikke groet rigtigt sammen. Derfor skal hun opereres og påny have benet i gips i morgen, torsdag. Da kvinden blev udskrevet første gang, blev hun hentet af en søster og en svoger, som også fik læsset forskellige hjælpemidler i bilen. Men denne gang er søsteren og svogeren på ferie. Og kvinden har - ifølge Ingrid Kjær - ikke andre familiemedlemmer eller venner, som kan køre hende hjem. Alternativet - en taxatur fra Aalborg Sygehus til Løgstør - koster cirka 600 kroner. Karina Schøler, der er jurist hos Region Nordjyllands patientdialogkontor, bekræfter, at patienter selv skal sørge for at komme hjem, når de bliver udskrevet fra sygehuset, hvis de bor mindre end 50 kilometer væk. Sådan er de regler, som staten har fastsat, ganske enkelt. Kun pensionister har mulighed for at blive transporteret eller få kørselsgodtgørelse, hvis de bor tættere på sygehuset end 50 kilometer. Hvis patienten bor mere end 50 kilometer fra sygehuset, er vedkommende berettiget til transport eller kørselsgodtgørelse. Om det sker med offentligt transportmiddel, taxa, sygetransport eller i privatbil, afhænger af et lægeligt skøn. Det nordjyske folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S), som sidder i sundhedsudvalget, kan godt se, at patienter som kvinden i Løgstør står i en lidt uheldig situation. - Men sådan som økonomien i sundhedsvæsenet er i øjeblikket, hvor der bliver fyret folk rundt om på landets sygehuse, er reglerne for befordring af patienterne ikke det, der står øverst på dagsordenen. For mig er det vigtigste her og nu at få selve behandlingen til at fungere, siger han. Flemming Møller Mortensen påpeger, at der også andre steder inden for sundhedsvæsenet er en vis brugerbetaling. Blandt andet tandlægebesøg. - Men det kan da godt ske, at der skal kigges på reglerne for kørselsgodtgørelse, hvis og når vi igen forhåbentlig oplever økonomisk bedre tider, siger han. Ogsåe Karl Bornhøft (SF), der ligeledes er medlem af Folketingets sundhedsudvalg, mener at der er vigtigere emner på dagsordenen lige nu. - Der vil nok altid være diskussion om kilometergrænserne for kørslesgodtgørelse til sygehuspatienter. Hvis grænsen havde været 30 kiometer, vil de, der boede 29 kilometer fra sygehuset, nok være utilfredse, siger han. Karl Bornhøft råder patienter, som virkelig har et problem, til at prøve en anden løsning. - Hvis man økonomisk og socialt har et problem med hjemtransporten efter et sygehusophold, er der altid den mulighed at henvene sig til de sociale myndigheder i hjemkommunen for at bede om hjælp, siger han.