langt navn og bred forskning

{ IFM lyder det fulde navn Institute for Fisheries Managenemet and Coastal Community Development. På dansk betyder det Institut for Fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling. { IFM blev oprettet 1. januar 1994 på Nordsøcentret i Hirtshals, hvor det siden har haft base. { IFM er et fondsejet og uafhængigt non-profit institut. Bevillingerne kommer fra ministerier, EU, DANIDA og mange andre myndigheder. { Instituttet beskæftiger sig med de planlægningsmæssige, socio-økonomiske og institutionelle aspekter af fiskeriforvaltning og udvikling af kystsamfund. { Et centralt tema er, hvordan man bedst kan koble naturforståelse og sociale systemer sammen. Sidstnævnte sker med udgangspunkt i den økosystemforvaltnings-tankegang som senest fra 2010 vil dominere fiskeripolitikken i EU. { Et andet tema for forskningen har i alle årene været fiskeradfærd og fiskernes deltagelse i arbejdet med at lave og udføre forvaltning af fiskeressourcer. { Et tredje væsentligt tema har været erhvervsudvikling i områder, der er afhængige af fiskeriet. På det felt arbejder IFM allerede sammen med Aalborg Universitet. { IFM har arbejdet med at opbygge fiskeriforskningsinstitutioner specielt i Sydøstasien og det sydlige Afrika. { IFM har 10 ansatte, hvoraf de fire er placeret på instituttets afdeling på Geocentret i København.