Hospitaler

Langt ude på landet

Det gamle amtssygehus bliver 100 år og var starten på et kvarter.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fra rejsegildet på Amtssygehusets hovedbygning i 1909. Hele sygehuskompekset fyldte mere end fem tønderland. Det blev taget i brug 1. april 1911, men først indviet 18. maj samme år.

Når der onsdag flages i kvarteret omkring Aalborg Sygehus på Hobrovej, er det, fordi sygehuset fylder 100 år. Det vil beboerne gerne være med til at fejre. Regionen har så vidt vides ikke planlagt noget i anledning af dagen. - Sygehusbyggeriet fra 1911 var starten på hele kvarteret, fortæller formanden for Skipper Samrådet, Inger Tvorup. - Derfor betyder den gamle bygning, som vi i mange år har kæmpet for at bevare, virkelig noget for os. Byggestilen falder i med kvarteret. Det samme gør parkanlægget overfor på Rømersvej. Det blev anlagt sammen med sygehuset, og Skipper Samrådet arbejder nu på at få det genetableret og bevaret som grønt område. Anlægget har været benyttet som ekstra parkering i forbindelse med opførelsen af Medicinerhuset i sygehuskvarteret. Der har desuden været kloakeringsarbejder i området. - Vi har fået lovning på, at parkanlægget vil blive genetableret, siger Inger Tvorup. Byens første civile sygehus blev bygget i Søndergade i 1817 og var fælles for Aalborg og Hjørring amter. Behov for mere Byen vokser, og behovet for sengepladser stiger. Selv om Hjørring Amt trækker sig ud af samarbejdet, udvider sygehuset fra 30 til 50 senge, Der udvides igen i 1890-91, men offentligheden presser voldsomt på for mere plads. Økonomiske uoverensstemmelser gør, at sygehusfællesskabet mellem amt og by ophører. Man vælger at bygge hver sit sygehus. I 1911 er amtssygehuset på Hobrovej klar til brug, og tre år senere står Kommunehospitalet i Urbansgade færdigt. Ved kommunalreformen i 1970 lægges sygehusvæsenet ind under amterne, og de to hospitaler smeltes sammen. De senere år har sygehuset spredt sig over hele byen. Udvidelse har fulgt på udvidelse. Fra 2003 er Aalborg Sygehus blevet en del af Aarhus Universitetshospital. Næste kapitel i historien bliver regionens nye, store sygehus i Sdr. Tranders.