Arbejdsløshed

Langtidsledige skal hurtigt i gang

Forslag om strandrensning og andre kommunale serviceopgaver

Strandrensning er en af de oplagte opgaver, der trænger sig på. Det bliver nu måske aktivering for langtidsledige. Arkivfoto

Strandrensning er en af de oplagte opgaver, der trænger sig på. Det bliver nu måske aktivering for langtidsledige. Arkivfoto

HJØRRING:Kommunen har nu flere forslag til at få aktiveret en stor gruppe af langtidsledige, der helt har mistet kontakten til arbejdsmarkedet. Tanken er at sætte dem til at lave konkrete kommunale serviceopgaver, der trænger hårdt til at blive lavet, men som der ellers ikke er penge til. Der er tale om en gruppe på ca. 600 langtidsledige, som typisk også har misbrug eller psykiske problemer, der forhinder dem i at tage et almindeligt arbejde eller en uddannelse. Der er lavet et notat, som beskriver forskellige konkrete opgaver. Det er f.eks. strandrensning, rengøring af fortove, ukrudtsbekæmpelse omkring de gamle rådhuse, oprydning i læbælter omkring kommunens idrætsanlæg mv. - Vi mener, at der masser at meningsfyldte opgaver at tage fat på, som ikke svarer til at grave huller og dække dem til igen, siger formand for arbejdsmarkedsudvalget, Sven Bertelsen (UP). Konkurrenceforvridende Han er godt klar over, at forslaget nemt kan møde kritik for at være konkurrenceforvridende. - Derfor vil vi nu også først tage en snak med de faglige organisationer. Men jeg kan ikke forestille mig, at det giver problemer med den høje beskæftigelse, der er i øjeblikket, siger Sven Bertelsen. Han tilføjer, at forslaget både bunder i ønsket om at de ledige får noget meningsfyldt at stå op til, men også at kommunen straffes økonomisk af staten, hvis de ledige ikke er i aktivering. Tidligere måtte den gamle Hjørring Kommune stoppe et rengøringsprojekt, fordi det blev erklæret for konkurrenceforvridende. Men det her er anderledes, fordi der ikke direkte er tale om serviceydelser, der tilbydes private borgere. Det skal undersøges om projekterne kan kombineres med lidt uddannelse og praktik.