- Langtidssyge bliver kastet rundt i systemet

Socialrådgiver i 3F kritiserer udlicitering af kommunal sagsbehandling af syge

- Endnu engang handles der i et uendeligt sagsforløb hen over hovedet på mennesker, der i forvejen står i en ekstra sårbar situation. Socialrådgiver Jane Springborg, 3 F Nordøst Vendsyssel, er stærkt utilfreds med, at Frederikshavn Kommunes arbejdsmarkedsudvalg har besluttet at udlicitere den fortsatte behandling af alle sygedagpengesager, hvor sygemeldingen har strakt sig over mere end 52 uger, til private aktører. Siden de berørte borgere har fået brev om, at de nu igen skal skifte sagsbehandler, har Jane Springborgs telefon kimet. - Alene de to første dage, efter at jobcentrets brev var sendt ud, fik vi 10 henvendelser fra medlemmer, der var kede af, at møllen maler endnu engang, påpeger Jane Springborg. Hun peger på, at mange af de berørte i forvejen allerede har haft de første syv-otte sagsbehandlere. - Det er en stor psykisk belastning for mennesker, der i forvejen står i en sårbar situation og har brug for ro og forudsigelighed, at skulle aflevere alle deres personlige oplysninger til en ny person, som jeg ikke kan forestille mig har nogen kompetence til at træffe beslutninger om, hvad der så skal ske, siger Jane Springborg. - Som gammel sagsbehandler kan jeg se, at mange af de sager, de sygemeldte har, kunne været færdigbehandlet inden for et halvt år, så man får nærmest opfattelsen af, at det drejer sig om at fastholde folk i systemet, frem for at få tingene afsluttet, så folk kan komme videre med deres liv, lyder det fra socialrådgiveren. Hun spørger, om der i kommunen mangler organisatorisk overblik, siden den ikke har sørget for at få tilført de fornødne ressourcer til at få sagerne færdigbehandlet. - Jeg synes ikke, der er rimelighed at udlicitere opgaver, man kan beregne, vil komme. Hvorfor prioriterer man ikke det, der skal til, men i stedet vælger for uden tvivl langt dyrere penge at lægge sagerne ud eksternt. Ansæt dog det personale i stedet for at koste borgerne frem og tilbage, lyder opfordringen fra socialrådgiveren.