Langvarig krig kan presse boligpriser

Det nordjyske boligmarked mere robust end på Sjælland

AALBORG:- En langstrakt krig i Irak kan udsætte det økonomiske opsving, og det kan få ledigheden til at stige, så krigen i sidste ende også kan presse boligpriserne. Men indtil videre er der ingen grund til at tro, at vi står overfor et snarligt fald i de nordjyske boligpriser. Det siger Allan Aagaard, nordjysk områdedirektør for Realkredit Danmark. En ny undersøgelse fra Den europæiske Centralbank, der har analyseret boligpriserne i de europæiske lande, peger ganske vist på, at de danske boligpriser risikerer at falde i de kommende år, da de er steget mere end i andre EU-lande - med undtagelse af Holland. - Her bør man imidlertid huske på, at ledigheden i Danmark er meget lavere end i de fleste andre EU-lande. Så længe den danske ledighed er så lav, som vi ser i øjeblikket, vil vi ikke se større prisfald herhjemme, men måske nok en prisstagnation, siger Allan Aagaard. I de seneste ti år er priserne for ejerboliger steget støt over hele landet, men prisstigningerne har været kraftigst i de store byer - særligt i hovedstadsområdet, og det er også her, at man vil være mest udsat for store prisfald, såfremt ejendomsmarkedet vender og priserne begynde at falde. - Netop på grund af de høje ejendomspriser i hovedstadsområdet er de københavnske boligejerne langt mere forgældede end de nordjyske boligejere. I hovedstadsområdet er det normalt, at boligejerne har en husstandsindtægt på omkring en tredjedel af deres gæld, men i Nordjylland har boligejerne i gennemsnit en husstandsindtægt på omkring 75 pct. af deres gæld. - De nordjyske boligejere er derfor ikke så udsatte, hvis deres indtægtsforhold ændrer sig, som boligejerne er i hovedstadsområdet. Det betyder igen, at det nordjyske boligmarked er betydeligt mere sundt og mere robust i en eventuel nedgangstid end i hovedstadsområdet, siger Allan Aagaard. Paradoksalt nok vil det være de billigste huse, som er mest udsat for store prisfald, hvis det nordjyske boligmarked kommer ud i en ny afmatning. - Beliggenheden er meget afgørende for prisdannelsen, og vi kan allerede se i dag, at billige huse, som ligger i små landsbyer, hvor skolen er nedlagt og der måske heller ikke mere er en dagligvareforretning, er meget vanskelige at sælge. Hvis et sådan landsbyhus tilmed er dårlig vedligeholdt og ligger så langt fra store byer, at beliggenheden ikke kan tiltrække pendlere, kan det allerede i dag være næsten umuligt at finde købere. Her må man forvente, at husene vil blive så godt som umulige at sælge, såfremt boligmarkedet forværres, forklarer Allan Aagaard. Derimod vil husene i de store nordjyske byer være meget mere prisstabile i en nedgangstid. - Men det er klart, at hvis vi kommer ind i en langvarig afmatning på boligmarkedet, vil det også påvirke priserne i de større byer - men i dag er der altså ingen tegn på, at vi er på vej ind i en sådan afmatning, understreger Allan Aagaard.