Langvarig strid bag fyring

En lang kæde af uoverensstemmelser ledte til konflikt.

Konflikten med sognepræst Mette Villads Christensen og Lyngby Meighedsråd på den ene side og de to andre menighedsråd, kirkesanger Susanne Nielsen og organist Anne Lindhardt Toft har stået på længe. Den kom første gang frem i lyset på et medarbejdemøde i april 2007, hvor det af referatet fremgår, at kirkesanger Susanne Nielsen påpegede, at salmenumrene skulle meddeles senest 48 timer før gudstjenesten. Herefter fulgte tre personalemøder i maj og juni, hvor konfliktpunkterne blev diskuteret. Her kom det bla. frem, at organist og kirkesanger oplevede dårlig kommunikation med præsten, at præsten slet ikke henvendte sig til dem, og de generelt syntes, at arbejdsklimaet var dårligt. De fandt også, at der var en meget hård tone, og at præsten talte meget højt og ikke sagde goddag og farvel, og ikke udviste anerkendelse for deres arbejde. Desuden mente kirkesanger og organist, at præsten var sur, arrogant og vred og låste sin dør og gik for hurtigt ind til sig selv efter møder i konfirmandstuen. Præsten havde ikke samme opfattelse af sagen. Efter de tre møder havde kirkesanger og organist mistet deres optimisme. Provsten konkluderede, at man ikke kunne komme videre i dette forum. I juni 2007 sygemeldte præsten sig. Opfordring: Søg væk 26. juni 2007 lavede provsten en redegørelse om situationen med kritik af præsten som konkluderer, at forløbet har været smertefuldt for alle parter. Samme dag holdt de tre menighedsråd møde, hvor 10 ud af 17 underskrev en erklæring, hvor de opfordrede præsten til at søge væk fra embedet. Præsten fik derefter flere tilbud om at sige op med op til et års løn, men takker nej. Senere var Arbejdstilsynet på besøg. Det resulterede i et påbud om at få forholdene undersøgt af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Kollektiv sygemelding I januar 2008 raskmeldte præsten sig 75 procent. Menighedsrådene i Jelstrup og Rubjerg sygemeldte sig som en konsekvens af dette og meddelte kirkesanger og organist, at hvis de sygemeldte sig for at undgå at arbejde sammen med præsten, så var det ok. Lyngby Menighedsråd blev forretningsfører for alle tre råd. Arbejdstilsynets undersøgelse konkluderede i august 2008, at »arbejdet med præsteopgaver ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt«. Samme måned indstillede provsten til biskoppen, at præstne skulle afskediges bla. pga. den fastlåste situation og en række konflikter. Biskoppen indstillede derefter præsten til fyring i Kirmeministeriet, imens blev præstne fritaget for tjeneste. Efter to høringsperioder, hvor Kirkeministeriet havde indstillet præsten til fyring, og præsten måtte svare for sig, blev det onsdag 21. januar 2009 endeligt, at Kirkeministeriet fyrede Mette Villads Christensen. Begrundelsen for fyringen er biskoppens og provstens indstillinger, som ministeriet vurderer underbygger, at der er en dybtgående uoverensstemmelse mellem præst og menighed, at biskoppen har vurderet, at der er manglende kontakt mellem rpæst og kirkegængere, at antallet af kirkegængere er dalet, uoverrensstemmelsen med kirksesanger og organist, og at der har været en episode mellem præsten og en lokal skoleleder.