Langvarig strid ulmer igen

En langvarig strid om to sommerhuse på Jens Nygårdsvej i Hou ulmer igen. Det sker, efter at teknisk udvalg i fjor besluttede, at sagen skulle genoptages for at få en afklaring med hensyn til sommerhusene på Jens Nygårdsvej 3 og 5, der af kommunen hævdes at være bygget godt en halv meter for høje. Der er siden sagens start kommet en ny ejer på adressen Jens Nygårdsvej 1, og der bliver derfor foretaget en ny nabohøring, inden teknisk udvalg på det næstkommende møde afgør, om der skal udstedes et nyt påbud til ejerne af nummer 3 og 5 om at lovliggøre forholdene på stedet, eller om der skal gives et par dispensationer, der lovliggør de allerede opførte sommerhuse.